Thursday, July 19, 2007

ေမာင္ေတာေဒသ ငါးပုစြန္ဒုိင္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈသတင္း (5 - 7 - 07)


ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ တစ္ဆင့္တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကပုစြန္မ်ားတင္ပုိ႕လ်က္ရိွပါ သည္။ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ပုစြန္ သားေပါက္ ေမြးျမဴျခင္းထက္ ေရငန္ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္။ ေရငန္ပုစြန္ မ်ားရရွိေရးအတြက္ ပုစြန္ကန္မ်ားကို တာဖြင့္ထားၿပီး ေရတက္လာသည့္အခါ ေရငန္ပုစြန္ေပါက္မ်ား ပုစြန္ကန္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာအခါမွ တာမ်ားကုိ ျပန္ပိတ္သည့္ နည္းျဖင့္ေရငန္ပုစြန္မ်ားကို ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ပုစြန္ကန္ ၂၅၉၂ ကန္ ရွိၿပီး၊ ဧကအားျဖင့္ ၁၅၃၁၁ ဒႆမ ၄၆ ဧကရွိေၾကာင္း၊ ခ႐ုိင္ငါး လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ တြက္ခ်က္မႈအရ တစ္ဧကလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ထြက္ရွိႏႈန္း ၇၀ ကီလုိခန္႔ရွိ၍ ႏွစ္စဥ္ ပုစြန္ကီလုိ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ထြက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကိုတာ (Quota )ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား နယ္ေျမအလိုက္ တာ၀န္ေပးၿပီး တစ္ဧကကုိ ကီလုိ ၃၀ ႏႈန္းျဖင့္ ပို႔ကုန္ ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိသျဖင့္ ေရငန္ပုဇြန္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ တင္ပုိ႔ ႏုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ေဒသအာဏာပုိင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ေရထြက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ မ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာငါးပုစြန္ဒုိင္ ဖြင့္လွစ္ေရး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ခန္႔မွစတင္စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြန္ အခမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိရန္ ရသင့္ရထုိက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ ကုန္စည္ ဒုိင္တစ္ခုေပၚေပါက္လာရန္ မိမိဘက္ကမ္းတြင္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚရန္ ငါးပုစြန္စသည့္ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြရရွိႏုိင္ေသာ အျခားပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားတုိးျမႇင့္တင္ပုိ႔ရန္၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္တြင္ စီးပြားေရးအခန္း က႑ဘက္စံုတုိးျမွင္လာေစ ရန္ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အသိ ပညာ၊ အတတ္ပညာ မ်ားတုိးတက္ျမင့္မား လာေစေရးစသည့္ ရြည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီက ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ တန္ ၂၀ က် ဆင္ျဖဴေတာ္ေရခဲစက္၀င္း အတြင္း ငါးပုဇြန္ကုန္စည္ဒုိင္ကုိ ယာယီဖြင့္ လွစ္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေတာေဒသမွ တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရငန္ပုဇြန္တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္လ်က္ ရွိၿပီး ပုစြန္ အရြယ္အစားေပၚမႈတည္၍ အမ်ဳိးအစား ၅ မ်ဳိးခြဲျခားေရာင္းခ်ၿပီး၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁ ကီလုိေရာင္းေစ်းမွာ ၂၀၀၅-၀၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္၆ ဒႆမ ၁၅၅ ေဒၚလာႏႈန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒႆမ ၁၇၃ ေဒၚလာႏႈန္း ရရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ပုဇြန္ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ -


ကာလ ကီလုိ ေဒၚလာ(တန္ဘုိး)
၂၀၀၅-၀၆ ၂၉၀၈၄၇ ၁၇၉၀၁၇၀
၂၀၀၆-၀၇ ၄၁၉၉၄၇ ၂၅၉၂၂၆၇
၂၀၀၇-၀၈ ၁၁၁၇၈၅ ၇၁၃၅၉၀
(ဇြန္လ ၂၅ ရက္ထိ)

KKCM

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com