Thursday, April 24, 2008

Download YouTube Video as MP4 file

ဂူဂယ္ ဗြီဒီယုိကုိ mp4 အျဖစ္ ေဒါင္းလုပ္ဖုိ႔ တပ္စ္တစ္ခုပါ။ ေအာက္က "Get YouTube video"ဆုိတဲ့ လင့္ခ္ကုိ သင့္ရဲ႔ မီးေျမေခြးရဲ႔ bookmark bar ေပၚဆြဲတင္ပါ။ ယူက်ဴပ္ ဆုိက္က ၾကိဳက္တဲ့ ဗြီဒီယုိကုိသြားပါ။ Bookmark bar ေပၚက "Get Youtube Video" link ကုိႏွိပ္ပါ။ ဒါဆုိရင္ေအာက္ကပုံအတုိင္း
'Download as MP4" ဆုိတာေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ လင့္ခ္ကုိ ကလစ္လုပ္ျပီး သိမ္း႐ုံပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ ဒီဖုိင္ကုိ တုိက္႐ုိက္(ဘာမွေျပာင္းစရာမလုိပဲ) သင့္ရဲ႔ မုိဘုိင္းဖုန္း(မုိဒယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား)ေပၚမွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါျပီ။


"ORIGINAL POST"
Sunday, April 13, 2008

Download YouTube Videos as MP4 Files

An interesting side-effect of YouTube's recent push for higher quality videos is that most videos can be downloaded as MP4 files directly from YouTube. Until now, you could only get FLV files from your browser's cache or using one of the many websites that let you download YouTube videos. In fact, to download the MP4 files, you need to use the same URL like for FLV files and append "&fmt=18":

http://www.youtube.com/get_video?video_id=ID&t=SIGNATURE&fmt=18

ID is the video's identification value, SIGNATURE is a value that prevents you from downloading the file just by knowing the ID. You could create this URL by looking at the source code of a YouTube page, but it's much easier to automatically generate it.

One way is to save the following link as a bookmarklet by dragging it to your Links bar (in Firefox, Safari) or right-clicking and adding it to your favorites (in Internet Explorer, Opera):

%20Download%20as%20MP4%20'+%20%20((navigator.userAgent.indexOf('Safari')!=-1)?'(control-click%20and%20select%20Download%20linked%20file%20as)':('(right-click%20and%20select%20Save%20'+%20(navigator.appName=='Microsoft%20Internet%20Explorer'?'target':'link')%20+'%20as)'))+'';}void(0);">Get YouTube videoIf you didn't manage to add the bookmarklet, this post has more detailed instructions.

When you want to download a YouTube video, click on the bookmarklet and you should see a new option below the embeddable code.


Because YouTube doesn't send the right MIME type, you shouldn't click on the download link. Right-click and select "save link as" or "save target as" and enter a proper name for the video. Make sure to use the .mp4 extension when you enter the filename.


Having to click on the bookmarklet is annoying, so this Greasemonkey script is a better alternative because it adds the download link automatically. It requires the Greasemonkey extension for Firefox or a similar plug-in for userscripts. Opera has built-in support for userscripts, so you only need to go to Tools > Preferences > Advanced > Content > JavaScript options, select the directory where you will put your script and copy the script to that directory.

YouTube's MP4 files have a higher resolution, stereo sound and can be played with applications like VLC, MPlayer, iTunes, QuickTime. Not all YouTube videos can be downloaded as MP4 files and the fallback format is FLV.

Note that YouTube's terms of use require you "not to access User Submissions or YouTube Content through any technology or means other than the video playback pages of the Website itself, the YouTube Embeddable Player, or other explicitly authorized means YouTube may designate," so these scripts could break YouTube's policies. The scripts only download files that are used by YouTube's player, so you may also find the videos in your browser's cache.

Labels: ,

Read More......

Wednesday, April 23, 2008

ယခုလက္ရွိစီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္အား ေလ့လာျခင္း -

EXCERPT FROM http://myhome16.blogspot.com
ယခုလက္ရွိစီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္အား ေလ့လာျခင္း -

၁။ ဒီဟာကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္း ေျပာထားျပီး အေျခခံက်တဲ့ တစ္ခုဆိုေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး။
၂။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာေရး - အင္း အဲ့ဒီေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဆိုတာ ခုနက ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ Capitalism ကို ေျပာတာ။ အဲ့ဒါက Government က စီးပြားေရးၾကီးကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျပီး မထိမ္းခ်ဳပ္မွ ျဖစ္လာမွာ။ တစ္နည္းေျပာရင္ အစိုးရမွာ မတရားတာေတြ႕ရင္ ေျဖရွင္းဖို႕ အာဏာဘဲရွိရမယ္။ ဗုိလ္က်ား သစ္နတ္ ကိုယ္ၾကိဳက္တာ ကုိယ္လုပ္ လုိ႕ မရဘူးေလ။ အခုေတာ့ ကိုယ္ၾကိဳက္တာလဲ ကိုယ္လုပ္တယ္။ ေပးခ်င္သလိုေပး။ ယူခ်င္သလိုယူ။ ဥပေဒမရွိ။ (ေဂ်ာင္း)
၃။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ဖိတ္ေခၚ ျပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး - ဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ အရင္ ပိုစ့္မွာ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း ပညာေရး တံတိုင္း ၾကီးတစ္ခု လံုး ရစရာ မရွိေအာင္ ခ်ိဳးႏွိမ္ခံရျပီးမွ ျပည္တြင္းက ဘာမ်ားရွိဦးမွာလဲ။ ျပည္ပကေရာ ၀င္ဖုိ႕ ခြင့္မေပးဘူး။ လက္၀ါးၾကီး အုပ္ခ်င္တာကို။ ၀င္ရင္ျဖဲပလုိက္မွာ။ ၀င္ခြင့္ရတဲ့သူေတြ ကလည္း သူတို႕ကို လာဘ္ထိုးတား လို႕ေလ။
၄။ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးကို ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တို႕၏လက္၀ယ္တြင္ ရွိေရး - ကဲ ဒါကေတာ့ ခုနကမွ ေျပာေနတုန္း။ အားလံုး သူတို႕ပိုင္ တာခ်ည္း ျဖစ္ေနမွေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္လည္းမပိုင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြနဲ႕လည္း မဆိုင္ဘဲ။ ေျပာင္းျပင္ေရးသင့္တယ္။ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးကို အုပ္စိုးႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အေပါင္း အပါမ်ား ၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိေရး။ အဲ့လိုေျပာင္းမွ ေတာ္ကာက်မွာ။

Read More......

Tuesday, April 22, 2008

ေစ်းသက္သာသည့္ ျမန္မာဆန္မ်ား မဲေဆာက္တြင္ အ၀ယ္လိုက္

Ref NEJ/ ၂၁ ဧၿပီ ၂၀၀၈
line

rice
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာဆန္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္မ်ားကို တရားမဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရာင္းဝယ္မႈအား ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာဆန္မ်ား ကားတန္း တရက္ျခား အိတ္ (၆ဝဝ) ခန္႔
မဲေဆာက္သို႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရိွသည္။

ယခုလဆန္းမွ စတင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆန္ေစ်း အဆမတန္ ထိုးတက္သြားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္မ်ားကို ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက မဲေဆာက္ေဒသအတြင္းသို႔ တရားမဝင္
လမ္းေၾကာင္းမွ တင္သြင္းေနသည္။

ထိုင္းဆန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ လူူဦးေရ (၁) သိန္း ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအနက္ အမ်ားစုက ေစ်းသက္သာေသာ ျမန္မာဆန္ကို ဝယ္ယူစားသံုးေသာေၾကာင့္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆန္ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။

၎က "ထိုင္းဆန္အေကာင္းစား ကီလို (၅၀) ဝင္ တအိတ္ကို အရင္က ဘတ္ (၁,ဝဝဝ) ပဲ ေပးရတယ္။ အခု (၁,၅၅ဝ) ျဖစ္သြားၿပီ။ ဆန္ၾကမ္းကအစ အဲလိုတက္သြားေတာ့ ဒီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြအတြက္ အခက္အခဲရွိတယ္။ ျမန္မာေပၚဆန္းေမႊးက တအိတ္ ဘတ္ (၁,ဝဝဝ) ထက္မပိုေတာ့ ျမန္မာဆန္ကိုပဲ ေျပာင္းစားၾကတယ္" ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိ မဲေဆာက္သို႔ တင္သြင္းေနသည့္ ၾကာနီ၊ ေရြႊေနၾကာ၊ ထူး၊ ေအာင္သေျပ အမွတ္တံဆိပ္ ျမန္မာဆန္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းမွ ျမဝတီသို႔ တရက္ျခား အိတ္ (၆ဝဝ) ခန္႔ေရာက္ရိွၿပီး ညဘက္ လူေျခတိတ္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားအား ေပးကမ္းကာ မဲေဆာက္ဘက္သို႔ ခိုးသယ္ရေၾကာင္း အဆိုပါကုန္သည္က ေျပာသည္။

မဲေဆာက္ မယ္ပအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သမ မသင္းသင္းက "အရင္က ထိုင္းဆန္ပဲစားတယ္။ အခုေတာ့ ေစ်းေတာ္တဲ့ ျမန္မာဆန္ကို ေျပာင္းစားရတယ္။ ကိုယ္ရတာက တေန႔ ဘတ္ (၇ဝ) ပဲ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဆန္အျပင္ တျခားစားေသာက္ကုန္ေတြလည္း လိုက္တက္လာ
ၿပီ။ ဒီဝင္ေငြနဲ႔ ေရရွည္ ဘယ္လိုေနရမလဲ မသိေသးဘူး" ဟု ေျပာသည္။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္းဆန္ အေကာင္းစားတပံုး (၅၅ဝ) ဘတ္ႏွင့္ ဆန္ၾကမ္း (၃၆ဝ) ဘတ္ခန္႔ ေစ်းေပါက္ၿပီး ဖ်ာပံုေပၚဆန္းေမႊး တပံုး (၃၄ဝ) ၊ ကမာၾကည္ (၂၈ဝ)၊ ေပၚကၽြဲ (၂၈ဝ) ႏွင့္ ၁၅
မွတ္ ဆန္ (၂၅ဝ) ဘတ္ စသျဖင့္ ႏႈန္းထားအသီးသီးျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

စက္႐ံုတြင္ မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းသည့္ ေဒၚစိန္က "အရင္က မုန္႔ဟင္းခါးတပြဲကို (၅) ဘတ္နဲ႔ ေရာင္း တယ္။ အခု တပြဲ (၁၀) ေရာင္းမွ ကိုက္ေတာ့မယ္။ မုန္႔ဖတ္က အရင္က တပိႆာ (၁၈) ဘတ္၊ အခု (၂၇) ဘတ္ျဖစ္သြားၿပီ။ မဲေဆာက္မွာက ကုန္ေစ်းႏႈန္းပဲတိုးတယ္၊ အလုပ္႐ံုမွာ လခမတိုးဘူး။ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြ လာဦးမလဲ မသိေသးဘူး" ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ ၏ တာဝန္ခံ ကိုသံဒုတ္က "ဆန္နဲ႔ စားေသာက္ ကုန္ေတြ ေစ်းတက္ၿပီး လုပ္အားခ မတိုးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေရရွည္မွာ အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ ပိုၿပီးတိုးပြားလာႏိုင္တယ္" ဟု ေျပာသည္။

မဲေဆာက္ေဒသအတြင္း စက္႐ံုအလုပ္႐ံု (၂၈ဝ) ရွိသည့္အနက္ ထိုင္းအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲေဆာက္ေဒသတြင္း အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ (၁၄၇) ဘတ္ ေပးသည့္ စက္႐ံု မွာ ဟန္ထိုင္း သိုးေမႊးစက္႐ံုႏွင့္ ေတာ့ေထာင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု (၂) ႐ံုသာျဖစ္ၿပီး က်န္အလုပ္ ႐ံုမ်ားက ဘတ္ (၆ဝ) မွ (၇ဝ) အၾကားသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္အားခေပးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Read More......

Sunday, April 20, 2008

ထုိင္းမွာေသဆုံးခဲ့သည့္ ၅၄ ေယာက္အမႈမွာ ေကာ့ေသာင္ အာဏာပုိင္ေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိ

Thailand volunteer rescue workers remove the bodies of dead Myanmar migrant workers Thursday, April 10, 2008, from the back of a seafood van in Ranong, Thailand.AP

ထရပ္ကားအတြင္း အသက္ရႈ မြန္းၾကပ္ ေသဆံုးေနသူမ်ားကို ထိုင္းကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားက သယ္ထုတ္ေနပံု
(ဓါတ္ပံု - ေအပီ၊ ၁၀ ဧၿပီ ၂၀၀၈)

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းတစ္ပတ္ေက်ာ္က ထုိင္းႏုိင္ငံထဲကုိ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ရင္း ထရပ္ကားေနာက္မွာ အသက္ရႈ မြန္းၾကပ္ၿပီး ေသဆုံးခဲ့ၾကရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅၄ ေယာက္ အမႈမွာ ေကာ့ေသာင္း ေဒသခံ အာဏာပုိင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ရယက၊ စရဖ တုိ႔အျပင္ ႀကံ့ဖြ႔ံအဖြဲ႔၀င္ေတြပါ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေဒသခံတခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗီအုိေအ ၀ုိင္းေတာ္သား
ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က အဲဒီ ေဒသခံေတြကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေတာ့ - အခုဆုိရင္ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ လူေမွာင္ခုိကူးဂုိဏ္းဖြဲ႔ၿပီး စီးပြားလုပ္စားေနၾကတဲ့ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕က တည္းခုိခန္းပုိင္ရွင္ေတြ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကတယ္လုိ႔ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေကာ့ေသာင္းမွာရွိတဲ့ တည္းခိုခန္းက တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြ ေျပးေနၾကတယ္။”

အဲဒါက အဲဒီ တည္းခိုခန္းနဲ႔ သူတို႔ ေမွာင္ခုိကူးတဲ့ကိစၥနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနလို႔လား။ -

“ဟုတ္ကဲ့။ ဒီ လူေမွာင္ခို ကုန္ကူးတဲ့လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ဟာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တည္းခိုခန္း ဘယ္တည္းခိုခန္းမွ မက်န္ဘူး။ အဲဒီမွာ ေကာ့ေသာင္းနဲ႔ ထား၀ယ္နဲ႔ကို ေျပးေနတဲ့ အျမန္ယာဥ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီ အျမန္ယာဥ္ကေနၿပီးေတာ့မွ ဆင္းလာလို႔ရွိရင္ အဲဒီမွာ သူတို႔ တည္းခိုခန္းေတြမွာ တည္းၾကတာေပါ့။ တည္းခိုခန္းေတြမွာ တည္းၿပီးေတာ့မွ တည္းခိုခန္းေတြကေနတဆင့္ ပြဲစားေတြနဲ႔ ဟိုဘက္ကမ္းကို ပို႔တာေပါ့။ အဲဒီလို ပို႔တဲ့အခါက်လို႔ရွိရင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြေပါ့။ အကုန္လံုးကို ပိုက္ဆံ ေပးရတယ္။”

ဒီလူေတြက ဘယ္လို လူေတြလဲ။ သူတို႔က ရိုးရိုး အျပင္ကေန ဂိုဏ္းဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနၾကတဲ့ သူေတြလား။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အာဏာပိုင္ေတြဖက္က ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိလား။ ဒီလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ။ -

“အာဏာပုိင္ေတြဖက္က ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိလားဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ က်ေနာ္တို႔ ေမွာင္ခို တားျမစ္တဲ့ဥပေဒ ဆိုၿပီးေတာ့မွ နအဖ ကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ခ်ထားတယ္ဗ်ာ။ လူေမွာင္ခို ကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး အထူးအဖြဲ႔ ဆိုၿပီးေတာ့။ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြက ပိုက္ဆံယူၿပီးေတာ့မွ လႊတ္တာကိုး။”

ဆိုေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က အစိုးရဖြဲ႔ေပးထားတဲ့ အဖြဲ႔ကိုယ္တိုင္ကို္ယ္က လုပ္ေနတာလား။ -

“ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ေတြကေန ေငြယူတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကို ဘတ္ ၁၀၀ ယူတယ္ဗ်ာ။ တဖက္ႏိုင္ငံကို တရားမ၀င္သြားမယ့္ လူတစ္ေယာက္မွာ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၀၀ ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔က လႊတ္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ၁၀၀ စီ ယူၾကတာ က်ေနာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာ ရယက ေပါ့၊ သက္ဆုိင္ရာ ရယက ကလည္း ယူတယ္။ အဲဒီ ေမွာင္ခိုတားဆီးေရးအဖြဲ႔က ယူတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စရဖ ကလည္း ယူတယ္။ အဲဒီလို ယူၿပီးေတာ့မွ ေန႔ရွိသ၍ တဖက္ႏိုင္ငံကို အျမန္ယာဥ္ကေန ဆင္းတဲ့သူ ၆၀၀၊ ၇၀၀ ေလာက္ကို ေန႔ရွိသ၍ ဟုိဖက္ကမ္းကို ပို႔တယ္။”

ဆိုေတာ့ ကုိယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ လာခ်င္ရင္ေတာင္မွ သူတို႔ကို ပိုက္ဆံ ေပးရတာလား၊ အဲဒီလိုလား။ -

“ဟုတ္တယ္။ ဟုတ္တယ္။ ဟိုဖက္ကမ္း သြားမယ္ဆိုရင္။ အဲဒီေတာ့ တည္းခိုခန္းေတြ အားလံုးက ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြအားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္။ အခု ေျပးေနတာဆိုရင္ “ဟန္” တည္းခိုခန္းရယ္၊ ေနာက္ “ေအးရိပ္သာ” တည္းခိုခန္းရယ္က လူေတြ ေျပးေနၾကတယ္။ သူတို႔ကို တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကလည္း ေရွာင္ခိုင္းတာေပါ့။ မေျပးဘဲနဲ႔ ခပ္တည္တည္ ေနေနတဲ့ လူတန္းစားက ဘယ္လိုဟာေတြလဲဆိုေတာ့ ၾကံံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔မွာ ဒီ အမႈေဆာင္ပိုင္းမွာ ပါေနတဲ့ေကာင္ေတြေပါ့။ အဲဒါက ဘာေတြလဲ ဆိုေတာ့ “ျမင့္ျမတ္” တည္းခိုခန္း နဲ႔ “ဟန္လြင္ဦး” တည္းခိုခန္း ဆိုတာ ရွိတယ္။”

ဟုတ္ကဲ့၊ က်ေနာ္တို႔ ၾကားတာကေလ ဒီကိစၥ ျဖစ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဒီ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ဒီကိစၥကို စံုစမ္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာၾကဆိုၾကတာေတြ ရွိတယ္ေလ။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြက တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ဒီ ျမန္မာျပည္ ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ဖမ္းဆီးတာ အေရးယူတာ လံုး၀ မရွိဘူးေပါ့။ -

“မရွိဘူး၊ မရွိဘူး။ ေန႔တိုင္းသြားေနတာ။ အဲဒီမွာ သြားတာမွာ သြားပံုလာပံု သြားနည္းက ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတယ္ဗ်။ ခုနကေျပာသလိုမ်ိဳး တစ္ေယာက္ ဘတ္ ၁၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ရယက တို႔ စရဖ တို႔၊ လူေမွာင္ခို တားဆီးေရးအဖြဲ႔တို႔ကို ေပးၿပီးေတာ့ သြားတာက တစ္မ်ိဳး ရွိတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေဘာ္ဒါ ပက္စ္ (Border Pass) ေပါ့ေနာ္။ BP စာအုပ္ကေလးေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့မွာ သြားတာရွိတယ္။ လ၀က ကို ဘတ္ ၁,၅၀၀ ေပးရတယ္။ ၁,၅၀၀ ဘတ္ ေပးလို႔ရွိရင္ အဲဒီ BP စာအုပ္ထုတ္လို႔ရွိရင္ တရား၀င္ သေဘာမ်ိဳး ကူးသြားလို႔ ရတယ္။ အဲဒါက ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ ၀န္ထမ္းေတြ အက်င့္ေတြ ပ်က္ၿပီးေတာ့မွာ လုပ္စားေနၾကတာ။ ဟို - ေရႊသမင္ ဘယ္ကထြက္ မင္းႀကီးတာက ထြက္ ဆိုတာလိုမ်ိဳး ဘယ္ကမွ ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီ ၀န္ထမ္းေတြ ထဲက မေကာင္းလို႔ ၀န္ထမ္းေတြ အက်င့္ေဖာက္ဖ်က္လို႔ ဒီလို ျဖစ္ေနၾကတာ။”

ေကာ့ေသာင္းေဒသခံတစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

19 April 2008 : ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္ - VOA News

Read More......

Friday, April 18, 2008

တိုင္းျပည္က ဆင္းရဲ စစ္အစိုးရကေတာ့ အိတ္ေဖာင္း

REF : MSMA
ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ပကမၻာမွ သက္ေရာက္လာသည့္ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ဆက္လက္၍ယိုယြင္းက်ဆင္းေနလိမ့္မည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္း တြက္ ခ်က္ေန ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္၍ ႂကြယ္၀ေနၾကဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေလာင္စာဆီႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ၊ စီးပြားေရးအရ လြဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ယမန္ႏွစ္က ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္လာသည့္ ရိုက္ခတ္သက္ေရာက္မႈမ်ား စသျဖင့္ စုေပါင္းသက္ေရာက္လာသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆိုးရြားစြာ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

“အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေငြႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကိစၥအားလံုး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္ဖြယ္ အေၾကာင္း မျမင္ရဘူး၊ အမွန္က ပိုဆိုးလာဖို႔ပဲ ရွိေနတယ္”ဟု ျမန္မာစီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အကဲ ျဖတ္မႈ (Burma Economic Watch) အစီရင္ခံစာကို ေရးသားထုတ္ေ၀သူ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ မက္ကိြဳင္းယား တကၠသိုလ္ (Macquarie University) မွ ျမန္မာ့အေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ေရွာင္ တာနယ္ (Sean Turnell) က ေျပာပါသည္။

“ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ နည္းပါးျခင္း၊ အခြန္၀င္ေငြ က်ဆင္းေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ေနၾကျခင္း၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေငြေပၚလြယ္မႈႏွင့္ ေႂကြးၿမီျပႆနာ စတဲ့ အခ်က္အလက္ အားလံုးက စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ႏွစ္တႏွစ္ကို ဦးတည္ေနတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတယ္၊ အႏၱရာယ္ အနံ႔အသက္ေတြ ေရာႁပြမ္းၿပီး ထိုင္းမိႈင္းေနတဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေၾကာင္းကိုေတာ့ ထားလိုက္ေတာ့၊ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ဖို႔ေတာင္ မလိုလွဘူး” ဟု ေရွာင္ တာနယ္က ဆိုပါသည္။

“မႏွစ္တုန္းက စစ္အစိုးရက ေသြးရူးေသြးတမ္း စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ ဒီႏွစ္ အတြက္ေကာ ဘာျဖစ္လို႔ ထပ္လုပ္ဖို႔ မလိုရမွာလဲ”ဟု သူက ေစာဒကတက္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေသးသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) ႏွင့္ စီးပြားေရး အကဲျဖတ္ စံုစမ္းေရးဌာန (Economist Intelligence Unit) ႏွစ္ဖြဲ႔ မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အလားအလာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း အလားတူ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

IMF က ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရိွဘဲ ပို၍ပင္ ဆိုးသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ လာမည့္လမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေလာင္စာသံုးစြဲမႈကို ပိုမို၍ ေခၽြတာ ကန္႔သတ္ သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေရွာင္ တာနယ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

“ေနာက္တႀကိမ္ ဆီေစ်းႏႈန္း ထပ္ျမႇင့္ဖို႔ဆိုတာ (စစ္အစိုးရအတြက္) ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမႏိုင္ အေျခအေန ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါဆိုရင္ ေလာင္စာဆီ ေပးတဲ့ ခြဲတမ္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား၊ အဲဒီလို လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း အသံုးစရိတ္ကို ပမာဏအရ အလားတူပဲ ေခၽြတာႏိုင္ပါတယ္”ဟု သူက ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသို႔ ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းကပင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အေျခအေန အႏၱရာယ္ရိွေနျခင္းကို အထင္းသား ေဖၚျပေနသည္။ ဓာတ္ဆီ ၁ ဂါလန္ (၃. ၇၈၅ လီတာ) ကို အစိုးရ ဓာတ္ဆီဆိုင္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းေန ၾကၿပီး ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ၄ ေဒၚလာခန္႔ ေပးေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ တေန႔လွ်င္ ၁ ေဒၚလာ ေအာက္တြင္သာ ၀င္ေငြရိွၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔အမ်ားအျပား ေပါႂကြယ္၀ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ေလာင္စာဆီ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ျပည္ပမွသြင္းကုန္ကိုသာ လံုး၀ မွီခိုအားထားေနၾကရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြဲခ်က္တခုမွာ ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ႂကြယ္ဝစြာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ ကူညီ ေထာက္ပ့ံေနျပန္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဓာတ္ေငြ႔၀ယ္ယူေသာ တိုင္းျပည္မ်ားက စစ္အစိုးရ အိပ္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္ခန္႔ ထည့္ေပးေနသည္ဟု IMF က ဆိုပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္လာသည့္အခ်ိန္၊ တျခား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္ က်ဆင္းလာၿပီး ႏုိင္ငံျခား ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အားနည္းခ်ိနဲ႔လာသည့္တိုင္ စစ္အစိုးရက ဤဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ရာမွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္၍ ေခါင္းမာမာ ေနႏိုင္ေသးသည္။

“စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ ဒုကၡဆင္းရဲ ျပႆနာမ်ားအတြက္ မည္သို႔မွ် တာ၀န္မယူလိုျခင္းမွာသိသာလွသည္။ ျပစ္ဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ယိုးစြပ္ၿပီး တပါးသူကိုသာ အျပစ္ပံုခ်ေနသည္”ဟု စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တကၠသိုလ္ (Singapore Institute of International Affairs – SIIA) ၏ အစီရင္ခံစာ တခုတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

“ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံမွ ၂၅ ႏွစ္စာ အတိုးလြတ္ေခ်းေငြ ရရိွဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအရ အသက္ရႈေပါက္ ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနေသးသည္”ဟု SIIA က အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ပမာဏႏွင့္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု SIIA က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယင္းေခ်းေငြသည္ ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရအရာရိွမ်ား ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ ခရီးစဥ္တခု ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆာာ္ဒီမ်ားအတြက္ ေစ်းခ်ဳိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ပို႔ေပးမည္ဟူသည့္ ကမ္း လွမ္းခ်က္ျဖင့္လည္း ဤေခ်းေငြရရွိမႈ ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွေကာင္း ရိွေနႏိုင္ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း စစ္အစုိးရ၏ အိပ္ကပ္ထဲသို႔ တရုတ္၊ အိႏၵိယကဲ့သို႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြမ်ား၀င္ေရာက္ လာရန္ ရွိေနပါေသးသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းပိတ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပင္လယ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္း တခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စစ္ေတြႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရး အတြက္ အိႏၵိယအစိုးရမွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ အကုန္က်ခံမည့္စီမံကိန္းအား ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ နယူးေဒလီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ား အိပ္ထဲသို႔ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ထည့္ေပးပါလိမ့္ဦးမည္။

ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္၍ စစ္ေတြကမ္းရိုးတန္းမွ စြမ္းအင္ကို အာသာငမ္းငမ္း လိုအပ္ေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးမည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ႀကိဳတင္ ေငြ ထုတ္ေပးလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရတိုကာလ သက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္၊ လက္တဆုပ္စာ လူတစု အတြက္ ေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ စီးပြားေရး၊ ဒါနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လူမႈေရး ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ အတြက္ေတာ့ လုပ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတခု၏ သံရံုးမွ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ စီးပြားေရးေလ့လာသံုးသပ္သူတဦးက ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရတိုအလားအလာမ်ားက မႈန္၀ါးထိုင္းမိႈင္းေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားသည္ “လူအမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚ ေနေစသည္”ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အစိုးရဟာ အျပဳသေဘာ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို ျငင္းဆန္လွ်က္ရွိေနတယ္၊ သူ႔ ျပည္သူ ေတြက ေတာင္းဆိုတာေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ေျပာတာေရာ ဘယ္လိုမွ အျပဳသေဘာ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္တာ မရွိဘူး”ဟု မၾကာေသးမီက အေရွ႕အာရွခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စေကာ့ မာစီရယ္ (Scot Marciel) က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔က လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႔ကိုသာ အမ်ားဆံုး ေျပာေလ့ေျပာထရိွပါတယ္၊ ဒါေတြက က်ေနာ္ တို႔အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြပါ၊ ဒါေပမယ့္ အခုကိစၥက အဲဒီ အတုိင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္သြားပါၿပီ၊ စီးပြားေရးက ေအာက္ဆံုးကို ထိုးက်ေနတယ္၊ ပညာေရးစနစ္ကလည္း တစစ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေနတယ္၊ တတိုင္းျပည္ လံုးမွာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတာပါ” ဟု သူက ဆက္၍ ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ထိုင္းမႈိင္းက်ဆင္းေနသည့္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား ျပည္ပတြင္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေစရန္ တြန္းအားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္လည္း ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဖြယ္ ျဖစ္ေနရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္အားလံုး၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကား ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အစိုးရက ၎၏ ဘ႑ာေငြထဲမွ ၀. ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ မရိွၾကေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံႀကီး ၂ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သိမ္းသြင္းေျဖာင့္ျဖလိုေသာ ဆႏၵမရိွၾကဘဲ၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ႀကီးထြားေနေသာ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္သာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသံုးျပဳလုိၾကသည္ ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀မႈ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာက်မႈ (တည္ေနရာ) အေပၚ ထိုသို႔ တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက စိတ္မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အာသာငမ္းငမ္းတက္ လိုခ်င္ေနၾက ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ဟာ၀ိုင္အီ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပစိဖိတ္ဌာနခ်ဳပ္က မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ သည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလားတူပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္မူမ်ားကို အတုယူကာ ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္လိုပါသည္ဟု ေျပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ကိုမူ ၾကံစည္အားထုတ္မႈ လံုး၀ မရွိေပ။

စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ ၎၏ အစီအစဥ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ “အာဆီယံတခြင္ ေခ်ာေမြ႔စြာ ခရီးသြားလည္ပတ္ေရး အစီအစဥ္” (Visit Asean Pass) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ေဒသ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ တေနရာမွ တေနရာသို႔ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖတ္သန္း သြားလာႏိုင္ေရး"ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း လြဲေခ်ာ္ေနျပန္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုနည္းလမ္းသည္သာလွ်င္ အာဆီယံအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၎တို႔၏ “အားလံုးပါ၀င္ေရး” မူ၀ါဒေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသံကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း တခုလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

Read More......

Saturday, April 5, 2008

ျမန္မာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း စစ္အစိုးရမွန္းသည္ထက္ ေလ်ာ့ေနဟု ေအဒီဘီေျပာ

Ref : NEJ/ ၄ ဧၿပီ ၂၀၀၈ through Khitpyaing Journal
ၿပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း (၁၀) ရာႏႈန္းအထက္ရွိမည္ဟု စစ္အစိုးရက မွန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တုိးတက္မႈသည္ မွန္းထားသည္ထက္ နည္းေန႐ုံမက ေနာင္လည္း ဆက္က်မည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္သည့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (ADB) အစီရင္ခံစာတြင္ ေ၀ဖန္ထားသည္။

၂၀၀၈ ခု ဧၿပီလဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ADB အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးတုိးတက္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ မတ္ခ႐ုိစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ကိန္းဂဏန္း (၂) လုံးထိ ခုန္တက္ခဲ့သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၇ ခု ၾသဂုတ္လ မတုိင္မီ တႏွစ္အတြင္း ဆန္ေစ်း (၄၀) ရာႏႈန္းတက္သြားသကဲ့သုိ႔ ဓာတ္ဆီ ေစ်းႏႈန္း (၇၀) ရာႏႈန္းႏွင့္ ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္း (၂) ဆ တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုထိ အစိုးရအခြန္ေကာက္ခံေငြ တိုးလာေသာ္လည္း အစိုးရအသုံးစရိတ္ႀကီးမားမႈ၊
၀န္ထမ္းလစာေငြမ်ား တုိးေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈႀကီးမားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု
လည္း ေအဒီဘီက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈသည္ စုစုေပါင္းျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး GDP ထက္ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနၿပီး လုိေငြကုိ ဗဟုိဘဏ္က ႐ုိက္ထုတ္ျဖည့္ဆည္းေပးေနရသည္ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။ ဆက္တုိက္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မတ္ခ႐ုိစီးပြားေရး ပုိမို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုလည္း ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရာင္းခ်ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းတက္ေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး တုိးတက္
မႈ အထုိက္အေလ်ာက္ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ဆက္လက္ႀကီးမားေနမည္ဟု ADB က မွန္းထားသည္။

၂၀၀၆-၂၀၁၀ (၅) ႏွစ္စီးပြားေရး စီမံကိန္းကာလအတြင္း စီးပြားေရးတုိးတက္မႈနႈန္းသည္ ပ်မ္းမွ် (၁၀) ရာႏႈန္းရွိမည္ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရက လ်ာထားေသာ္လည္း (၅) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္ ပင္မလြယ္ဟု ADB က ေျပာသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး က်ေနသည့္အျပင္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ အိႏၵိယ
စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ေႏွးလာသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာစီးပြားေရး ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ ရန္မလြယ္ကူေၾကာင္း ေအဒီဘီက သတိေပးထားသည္။

Read More......

Friday, April 4, 2008

ေဈးေပါေသာ ျမန္မာဆန္ကို စင္ကာပူ အစားထိုးတင္သြင္း

RFA 2008.04.02
ကမႝာ့သီးနံွေဈးေတြ ျမင့္တက္လာေနတဲ့အတြက္ စင္ကာပူနိုင္ငံဟာ ေဈးျကီးတဲ့ ထိုင္းဆန္အစား ေဈးေပါတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံက ဆန္ကိုေျပာင္းလဲတင္သြင္းေနပါတယ္။

စင္ကာပူနိုင္ငံက စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းေတြနဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေတြဟာ ထိုင္းဆန္ကို အမီွျပုေနရာက အခုေတာ့ ေဈးသက္သာတဲ့ ျမန္မာဆန္ကို အစားထိုးသံုးစဲြေနျကပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ ဆာဂါ စားေသာက္ကုန္ ကုမၸဏီရဲ့ အမႈေဆာင္ညြန္ျကားေရးမွူးက သူတို့ကုမၸဏီအေနနဲ့ ဒီဧျပီလအတြင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံက ဆန္တန္ခိ်န္ (၃၅ဝ) ေလာက္ဝယ္ယူရလိမ့္မယ္လို့ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းဆန္နဲ့နိႈင္းယွဥ္ရင္ (၅ဝ) ကီလိုဂရမ္တအိတ္ကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၂ဝဝ ေလာက္ သက္သာတယ္လို့ဆိုပါတယ္။

စင္ကာပူရဲ့ အဓိက ဆန္တင္သြင္းေရး ကုမၸဏီျကီးျဖစ္တဲ့ ဖဲယားပရိုက္စ္ ကလည္း အိနၵိယ၊ ဗီယက္နမ္ နဲ့ ျသစေျတးလ်တို့ကေန ဆန္ေတြဝယ္ယူေနတာပါ။ မနွစ္က စင္ကာပူနိုင္ငံဟာ ဆန္တန္ခိ်ိန္ သံုးသိန္းေက်ာ္တင္သြင္းခဲ့ရာမွာ ၆ဝ ရာခိုင္နႈန္းဟာ ထိုင္းနိုင္ငံကေန ဝယ္ယူတာျဖစ္ျပီး ၃ဝ ရာနႈန္းဟာ အိနၵိယနဲ့ ဗီယက္နမ္ က လာတာပါ။ က်န္ ၁ဝ ရာခိုင္နႈန္းကို တျခားနိုင္ငံ (၁၅)နိုင္ငံကေန တင္သြင္း တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ စားေသာက္ကုန္သီးနံွေဈးေတြ ျမင့္တက္လာတဲ့အတြက္ စင္ကာပူက စားေသာက္ဆိုင္ အျကီးေတြေရာ၊ အေသးေတြပါ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို့ နည္းလမ္းရွာေနျကတာပါ။ အဲဒီမွာ အရည္အေသြးနိမ့္တဲ့ဆန္ေတြကို အစားထိုး သံုးစဲြလာျကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိုင္းဆန္ရဲ့ အနံ့အရသာကို မမီတဲ့အတြက္ စားသံုးသူေတြက မေက်နပ္ျကဘူးလို့ သိရပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္ကေတာ့ ေဈးေပါတဲ့ဆန္ကို သံုးပတ္ေလာက္ပဲ သံုးလိုက္ရျပီး ေဖာက္သည္ပ်က္မွာစိုးတဲ့အတြက္ ထိုင္းဆန္ကိုပဲ ျပန္သံုးရတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ရာသီဥတုပ်က္လို့ ဆန္ေဈးျကီးျမင့္ေနရာမွာ စားသံုးသူေတြ သက္သာေရးအတြက္ နိုင္ငံ့အရန္ဆန္ထဲကေန သက္သာဆန္ အစီအစဥ္လုပ္ဖို့ ထိုင္းအစိုးရက သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္အရ နိုင္ငံံ့ဆန္ထဲက တန္ခိ်န္ နွစ္သန္းေက်ာ္ကို လက္လီေပါက္ေဈးထက္ ေဈးသက္သက္သာသာနဲ့ ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။

Read More......

Tuesday, April 1, 2008

ေလွကေလး

by author ေနဝင္းျမင့္

ထိုေန႕နံနက္ခင္းမွာ ထူးဆန္းမႈရွိေလသည္။ ကာဘန္းေလွကေလးတစင္းသည္ ပါခ်န္းျမစ္၏ လက္ဝဲဘက္ ကမ္းပါးအတိုင္း
တေရြ႕ေရြ႕ ဆန္တက္ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဆလံုေလွကေလးမ်ားကို ကာဘန္းဟု ေခၚေလသည္။ ယခု ကာဘန္းကေလးေပၚတြင္ အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ ဆလံုကေလးတဦးသာ ပါေလသည္။ ဆလံုကေလးသည္ အထီးက်န္ဆန္၏။ သူ႕စိတ္သည္လည္း တကိုယ္တည္း လြင့္ခ်င္ေမ်ာခ်င္ေသာ သေဘာရွိေလသည္။ ယခုသူဆန္တက္ေနေသာ အရပ္တြင္ လွပသည့္ပန္းပြင့္ပန္းခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ ရွားပါးစျပဳၿပီး အုန္းပင္ႏွင့္ကြမ္းသီးပင္မ်ားသာ ေတြ႕ရ၏။ 'ကမ္းစပ္မွာေျပးလႊားေနတဲ့ ေခြးတေကာင္ေလာက္ တြ႕ခ်င္လိုက္တာ...ငါ့ေလွမွာ ေခြးမပါတာ ေလွနဲ႕မတူသလိုပဲ..' ဟု ရင္ထဲတြင္ နာက်င္မႈတခုရွိေနေလသည္။ .. ေခြးတေကာင္မွ်မပါလွ်င္ ကာဘန္းမပီသေပ.. ကာဘန္းေပၚတြင္ ေခြးပါမွ ကာဘန္းပီသသည္..ဟု ဆလံုတိုင္းရင္းသားတိုင္း ယူဆမႈရွိၾကသည္.. ထို႕ေၾကာင့္ ဆလံုေလွတိုင္းလိုလိုပင္ ေလွဦးတြင္ ေခြးကို တင္ထားၾကေလသည္.. ''တခ်ိန္ကေတာ့ ငါတို႕ကာဘန္းေပၚမွာ အေဖရယ္ ငါရယ္ အတူတူေနခဲ့ၾက ဖူးပါရဲ႕. ဒါေပမယ့္.... ''သူူသည္ ဆက္မေတြးရဲေတာ့ေပ။ ေလွ၏ ေလွာ္တက္ကို ၾကမ္းတမ္းေသာ လက္ဖဝါးျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္ထား လိုက္မိေလသည္။ ကာဘန္းေလွကေလးသည္ ပါခ်န္းျမစ္ေကြ႕ တေနရာသို႕ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ထိုေနရာသည္ 'မရမ္း' ျဖစ္၏။ ဆလံုကေလးသည္ ေလွေပၚတြင္ ဒူးေထာက္ရင္း ျမစ္ေရျပင္မွ ေရကို လက္ဖဝါးျဖင့္ ထပ္ရ်္ နမ္းၾကည့္ၿပီးလွ်င္လွ်ာျဖင့္ လ်က္ၾကည့္ေနသည္။ ထို႕ေနာက္ သူသည္ ေလွေပၚမွာ ေျမအိုးကေလးကို ယူရ်္ ျမစ္ေရကို အျပည့္ခပ္ယူၿပီးေလွေပၚ တင္ ထားလိုက္ေလသည္။ 'မရမ္' သည္ ပါခ်န္းျမစ္တြင္ ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ကို နယ္ျခားမ်ဥ္း သတ္မွတ္ေပးေသာ သဘာဝေရခ်ိဳနယ္ေျမ မဟုတ္ပါလား.ေရခ်ိဳေနေပၿပီ။ ေသာက္ေရရၿပီ။ သူ႕ေလွကေလးသည္ ေကာ့ေသာင္ႏွင့္ မိုင္သံုးဆယ္ေက်ာ္မွ် ခရီးေပါက္ခဲ့ေလၿပီ။ဝမ္းဆာလာသျဖင့္ မ်က္ႏွာပိတ္ ခ႐ုကို ေရေႏြးျဖင့္ ျပဳတ္ထားေသာအိုးကေလးကို ဖြင့္္၍ ခရုအသားႏႊင္ကာ စားရေလသည္။သူ႕ေလွကေလး 'နာလီခ်မ္း' ရြာအနီးသို႕ ေရာက္ေသာအခါ ေရဆင္းခပ္ေနေသာ ရြာသူရြာသား တခ်ိဳ႕က တအ့ံတဩေငးေမာ ေဝဖန္ ေျပာဆိုၾကေလသည္။ ေရခ်ိဴရွိရာအရပ္သို႕ လာေသာ ဆလံုေလွႏွင့္ဆလံုကေလးကို ေတြ႕၍ အံ့အားသင့္မိၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ နာလီခ်မ္းသည္ ပါခ်န္းျမစ္ဖ်ားပိုင္းျဖစ္၏။ ေကာ့ေသာင္ျမိဳ႕မွ မိုင္ေလးဆယ္ေက်ာ္ အရပ္တြင္ ရွိေလသည္။''ၾကည့္စမ္း..နာလီခ်မ္း႐ြာက လူေတြ ငါ့ကို ေငးၾကည့္ေနၾကတယ္..သူတို႕က လူေခ်ာလူလွေတြ ပဲ.. ငါ့ အသားေတြကေတာ့ ေနေလာင္ၿပီး နီရဲ အက္ကြဲၾကမ္းတမ္း လိုက္တာေလ.ငါ့ပါးစပ္ထဲက လွ်ာေတြေတာင္မွ ညွီေစာ္ နံေနတာၾကည့္။ ငါ့းျပဳတ္..ငါးကင္.. ခ႐ုျပဳတ္..ကမာျပဳတ္ ၊ရွပ္ကင္နဲ႕ ဆန္ၾကမ္း ေရခမ္းခ်က္.. အဲဒါ.. အဲဒါေတြနဲ႕ ဘဝကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာ မဟုတ္လား..တခါတခါ ကြၽန္းတကြၽန္းေရာက္လို႕ ေလွမွာေမြးထားတဲ့ ေခြးက အနံ႕ခံေကာင္းအမဲလိုက္ေကာင္းမွ ေမ်ာက္သားနဲ႕ဖြတ္သား..လိပ္သား .လိပ္ဥေတြစားရတာ..ဒါေပမယ့္ ငါ့ကိုယ္ငါ ခ်စ္တယ္.. ငါ့ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြကို ခ်စ္တယ္.. ငါတို႕ဆလံုလူမ်ိဳးဟာ ေက်ာက္ေရာဂါနဲ႕ ေက်ာက္ေပါက္မာ မရွိတဲ့လူမ်ိဳး..ပင္လယ္ ဆားငန္ေရေတြက ေတာေတာင္ သစ္ပင္ေတြက ငွက္ဖ်ားနဲ႕ဒူလာေသြးဝမး္ ..မီးယပ္ေသြးဝမး္.. ေဝဒနာကလြဲၿပီး တျခား ေဝဒနာေတြ ဘာတခုမွ ငါတို႕ကို လက္ေဆာင္မေပးဘူး ..''.. ဟု ေလွေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္ရင္း သူ ခံစားမိေလသည္။သူ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေျမႇာင္း အေျမႇာင္းထေနေသာ ႂကြက္သားအစိုင္အခဲၾကီး မ်ားကိုလညး္ ပိုမို၍ သူ အားကိုးမိေလသည္။ ''မင္း ဘာလာလုပ္လဲ..ဘယ္သြားမလဲ'' ဟု နာလီခ်မ္း ရြာသားတေယာက္က ေလွဆိပ္တြင္ သူ႕ေလွအနီး ခ်ဥ္းကပ္၍လက္ဟန္ ေျခဟန္ျဖင့္ ေမးေလသည္။ေမးေနသူမွာ ျမန္မာ တေယာက္ပင္ျဖစ္၏။ စိတ္သေဘာထား ျပည့္ဝေကာင္းမြန္ပံုလည္း.. မ်က္ႏွာမွာ ေပၚလြင္ေနေလသည္။ တခုခု အကူအညီေပးမည့္ အေနအထားမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။''ေဆ့..အမ္း.နာလီခ်မ္း''သူသည္ တဖက္သား နားလည္မည္ မဟုတ္ေသာ ဆလံုးစကားျဖင့္ ''ဒီဟာ နာလီခ်မ္း ရြာလား'' ဟု ေမးလိုက္မိသည္။.. ..နာလီခ်မ္းရြာသားကို နာလိခ်မ္း. .နာလီခ်မ္း.. ဟု ရြာသားက ျပန္ေျပာလိုက္သျဖင့္ သူ႕ရင္ထဲတြင္ လႈပ္ရွားသြားသည္။ သူသည္ ျမစ္တဖက္ကမ္းသို႕ လက္ညိဳးထိုးျပ လိုက္မိျပန္သည္။ ''ထပ္ဘလီ.. ထပ္ဘလီ ..ထစမ္း..'' ဟု ဝမ္းသာအားရ လွမ္းေျပာတာကို နာလီခ်မ္းရြာသားသည္ နားမလည္ေတာ့သလိုျဖင့္ ေခါင္းခါလိုက္ၿပီး ျမစ္ေရ တပံုးဆြဲကာ ကမ္းေပၚသို႕ တက္သြားေလေတာ့သည္ . . သူသည္ အေဝးဆံုး မႈန္ဝါးဝါး အရပ္ရွိ ထပ္ဘလီ ရြာကို ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ သူ႕မ်က္ဝန္းထဲတြင္ မ်က္ရည္ ရစ္ဝဲလာေလသည္။ သူ႕ရင္ထဲတြင္ ေျပာခ်င္တာေတြ..ေမးခ်င္တာေတြ..စံုစမ္းခ်င္တာေတြ က အမ်ားၾကီးပဲ..ခုေတာ့ ငါ့စကားငါတေယာက္တည္းသိ.. သူမ်ားမသိတဲ့ အရပ္ေဒသမွာ ငါေမးခ်င္တာေတြ ငါေျပာခ်င္တာေတြ ငါစံုစမ္းခ်င္တာေတြ.. ေရထဲကိုေနဝင္သြားသလိုပဲ ေမွာင္သြားၿပီဟု ၾကိတ္မွိတ္ခံစားရေလသည္။ အဲသလိုနဲ႕ ငါဟာ ငါ ေရာက္ခ်င္တဲ့ ထပ္ဘလီ ရြာကို မေရာက္ခဲ့သလို ငါ ေတြ႕ခ်င္တဲ့ လူတေယာက္နဲ႕လည္း မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး.. နာလီခ်မ္းရြာမွ ေလွျပန္ အလွည့္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ ငါ့ဘဝအတက္ လက္ေဆာင္ ရခဲ့တာကေတာ့ မင္းေလ။မင္းဟာ အဲဒီရြာက ေခြး တေကာင္ပါပဲ.. ျမစ္ကမ္းစပ္မွာ ေရဆင္း ခ်ိဳးေနၾကတဲ့ အရက္မူးသမား ကာလသားတစုဟာ လက္က်န္ မရွိေတာ့တဲ့ မဲေခါင္ အရက္ပုလင္းေတြကို ေရထဲ ပစ္ေပါက္ ေဆာ့ကစားလို႕ အားမရေတာ့ ကမ္းစပ္ေသာင္ျပင္မွာ ေျပးလႊားေနတဲ့ မင္းကိုဝိုင္းဖမ္းၿပီး ေရထဲကို လႊင့္ပစ္ၾကျပန္တယ္.. မင္းဟာေၾကာက္လန္႕တၾကား နဲ႕ေမာဟိုက္ ပင္ပန္းစြာ ငါ့ရဲ႕ ကာဘန္းေလွကေလး ရွိရာကို ကူးလာတုန္း မင္းကို ငါကေလွေပၚ ဆြဲတင္ ထားလိုက္မိတာပဲ.. မင္းနဲ႕ငါ သူငယ္ခ်င္းစျဖစ္တဲ့ ညေနခင္းဆိုပါစို႕.. မင္းဟာ ငါ့ရဲ႕ ကာဘန္းေလွကေလး ပါခ်န္းျမစ္ အတိုင္း စုန္ဆင္းၿပီး ေရခ်ိဳေရငန္စပ္ 'မရမ္း' ေရာက္တဲ့ အထိ ငါနဲ႕ အတူ ပါလာခဲ့တယ္.. မရမ္းကမ္းေျခမႇာ မင္းကို ငါခ်ထားခဲ့ဖို႕ ၾကိဳးစားပါေသးတယ္.. ဒါေပမယ့္ မင္းက ငါ့ကို မခြဲႏိုင္ေတာ့ဘူးထင္ပါရဲ႕.. ငါ့ေနာက္ ဇြတ္အတင္း ေျပးလိုက္ လာျပန္တယ္..ဒါေၾကာင့္ မင္းကို ငါ ကာဘန္းေပၚ ျပန္တင္ခဲ့ရတယ္.. ခုေတာ့ မင္းဟာ ပင္လယ္ ဆားငန္ေရေတြ.. လိႈင္းဂယက္ေတြ .. မိုးသက္ေလျပင္းေတြ.. ကြၽန္းၾကီးကြၽန္းငယ္ အသြယ္သြယ္ၾကားမွာ ငါနဲ႕အတူ မခြဲမခြာထာဝရ လက္တြဲခဲ့ၿပီေပါ့.. ငါ့ဘဝအတက္ မင္းကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကြာ'' သူသည္ ေလွဦးတြင္ ထိုင္ရင္းေခြးႀကီးကို ေပြ႕ဖက္လ်က္ တိုးတိုးကေလး ေရရြတ္ ေနမိေလသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ သူသည္ ေခြးကို အထူးပင္ခ်စ္ခင္ေနမိေလၿပီ။ ေခြးမွာလဲ အေတာ္ပင္ ေလွသက္ ေရသက္ ရင့္က်က္ခဲ့ေပၿပီ။ ထြားက်ိဳင္း သန္မာေနၿပီ။သူတို႕ေလွကေလး အပါအဝင္ ဆလံုကာဘန္းေလွ အုပ္စုတစုသည္ ေက်ာင္းတန္းလဝန္းေရြးေစ့ အမည္ရွိ ေအာ္အတြင္းတြင္ မ်က္ႏွာပိတ္ခရု ဆင္းငုပ္ ေနၾကေလသည္။ သူ႕ေလွမွာထူးဆန္းမႈတခုရွိ၏။ ေလွေပၚတြင္ မိန္းမ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ တျခားေလွမ်ားတြင္ ေခြး၊ ေရအိုး၊ ထမင္းအိုး၊ မီးဖို၊ ထင္းစည္း၊ ကပ္ပါးေခၚ ပုဆိန္ငယ္၊ အဘြားအို၊ အဘိုးအို၊ သား၊ သမီး၊ သမက္၊ ေခြၽးမ၊ ကေလးငယ္ စသည္ျဖင့္ ရႈ႕ပ္ရႈပ္ေထြးေထြး ရွိလွ၏။ သူသည္ ေလွေပၚသို႕ မိန္းမ မတင္လိုေသးေပ၊ တင္လိုေသာ ဆႏၵရွိက တျခား ကာဘန္းမ်ားတြင္ အပ်ိဳမ ကေလးမ်ား ရွိေနေလသည။္ ဆလံုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အနီရဲရဲကို အလြန္ပင္ႏွစ္သက္ၾက၏။ အနီေရာင္ပန္းပြင့္ ရဲရဲပါေသာ ပိတ္စမ်ားကို အထက္ဆင္မတပ္ဘဲ ဝတ္ေလသည္။ အပ်ိဳမကေလးမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ဆံပင္တြင္ အနီေရာင္ ပိတ္စ ရွည္ရွည္တခု ခ်ည္ေႏွာင္ ထားေလ့ရွိျခင္းပင္။ '' ကြၽန္းတကြၽန္း ေရာက္လို႕ ကြၽန္းေပၚခဏတက္ၿပီး ေခြးနဲ႕ အမဲ လိုက္တဲ့အခါ.. ထင္းတက္ခုတ္တဲ့အခါ.. မၾကာခဏ အပ်ိဳမကေလးေတြနဲ႕ဆံုေတြ႕ရတတ္စၿမဲပါပဲ.. ..ငါ့အေဖနဲ႕ငါ့အေမဟာ ငါ့ကိုမေမြးခင္ ကြၽန္းတကြၽန္းေပၚမွာ အတူတကြ ဆံုေတြ႕ၾကတယ္. ၿပီးေတာ့ ကာဘနး္ေလွကေလးရဲ႕ေပါင္းမိုးေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ေနၾကတယ္.. ငါဆိုတဲ့ လူသားတေယာက္လည္း ေလွေပၚမွာ ေမြးဖားခဲ့ရတယ္.. ေမြးဖားျခင္းမွာ ငါတို႕ လူမ်ိဳးဟာ ရဲရင့္တယ္.. သတၲိၾကီးမားေသာ မိခင္စိတ္ဟာ လိႈင္းလံုးေတြကို ေက်ာ္လႊားစိုးမိုးႏိုင္တယ္.. အကူအညီ အေထာက္အပံ့မဲ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေမြးဖား သန္႕စင္ျခင္းမ်ိဳးလဲ ျဖစ္တယ္.. စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္ ရယူျခင္းလညး္ျဖစ္တယ္.. ငါ့တို႕အေမဟာ ငါ့ခ်က္ၾကိဳးကို အေဖ့ကို ျဖတ္ေစတယ္.. က်န္တဲ့ အခ်င္းနဲ႕ခ်က္ၾကိဳးကို ကိုင္ၿပိး အေမဟာ နာရီ မဆိုင္းဘဲ ဆားငန္ေရထဲကို ခုန္ဆင္း သြားရတယ္.. ေလွေပၚကို အေမ ျပန္တက္လာေတာ့ အေမ့မ်က္ႏွာမွာ အၿပံဳးတခုက လြဲၿပီး ဘာမွ် ျပန္ပါမလာေတာ့ဘူး..(အခ်င္းကို ပင္လယ္ေရေအာက္မွာ ျမဳပ္ေလ့ ရွိၾကတယ္.. လို႕ ဆိုလိုခ်င္ဟန္ ရွိပါတယ္..) ေမြးဖားၿပီးစငါ့ကိုလညး္ ဆားငန္ေရနဲ႕ပဲ သန္႕စင္ေပးၾကတယ္.. ေျခဖဝါး က်ယ္က်ယ္ ကားကား ျပန္႕ျပန္႕ ကေလးေတြနဲ႕ ေလွေပၚမွာ မတ္တပ္ရပ္ႏိုင္တဲ့ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ ကေလးတို႕ဘာဝ ငါဟာ ကစားကြင္းတဲကို ခုန္ဆင္းခဲ့မိတယ္.. ငါ့ရဲ႕ ကစားကြင္းဟာ အက်ယ္ႀကီးပဲ.. လွပတဲ့ေရေမွာ္ပင္.. သႏၲာ.. ေက်ာက္ခက္ေတြနဲ႕ငါးေရာင္စံုကေလးေတြက ငါ့ဘဝအတက္ ပန္းဥယ်ာဥ္နဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြေပါ့.. လူပ်ိဳေပါက္ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ ၾကိဳးအနီေရာင္ကိုဖုထံုးကေလးေတြထံုးၿပီး လည္ပင္းမွာ ဆြဲရတာ လွတယ္လို႕ သတ္မွတ္မိတယ္.. ခရုေရာင္စံုေလးေတြကို ဆြဲရတာ လွတယ္.. လို႕ ထင္မိတယ္..အေဖနဲ႕အေမေတြဟာ ေလွေပၚမွာ သားသမီးေတြကို ေမြးဖားေပးၾကတယ္.ၿပီးေတာ့ သူတို႕က ကြၽန္းေပၚမွာ ေနရစ္ခဲ့ၾကတာပဲ..တဲ့..ဒါဟာ ရင္နင့္စရာ အေကာင္းဆံုး သခၤါရတခုေပါ့.. ငါ့ဘဝမွာ ပထမဦးဆံုး အေမ့ကို စြန္႕လႊတ္ခဲ့ရတယ္.. အေမငွက္ဖ်ားျဖစ္တယ္.. ၿပီးေတာ့ ေလွေပၚမွာ အေမ ကြယ္လြန္တယ္ .. အေမ့ရုပ္အေလာင္းကို 'လာပဒါ' ဆိုတဲ့ ကြၽန္းနဲ႕သိပ္မေဝးတဲ့ ကြၽန္းငယ္ကေလး တကြၽန္းေပၚမွာ ျမႈပ္ႏွံ သျဂိဳဟ္ခဲ့ ရတယ္.. ငါတို႕ ဆလံု တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ျမဳပ္ႏွံသၿဂႋဳလ္ မႈဟာ ထူးဆန္းတယ္လို႕ ဆိုမယ္ဆိုရင္ ဆိုႏိုင္ပါရဲ႕.. အေမ့ကို ေျမျမဳပ္ေတာ့ အနီေရာင္ ပန္းပြင့္ပါတဲ့ ပိတ္စေတြ တြင္းထဲ ပစ္ခ်ၾကတယ္.. ပစ္ခ်တဲ့အထဲမွာ ဆန္အရက္ တပုလင္းလည္းပါရဲ႕.. လက္ဆုပ္ခရု သံုးေလးလံုးလည္းပါရဲ႕.. အို..ဒါနဲ႕ပဲ အေမဟာ အဲဒီ ကြၽန္းကေလးမွာ က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့တယ္.. ငါတို႕ ဆလံု ေလအႈပ္စုဟာ ကြၽန္းတကြၽန္းေပၚမွာ လူတေယာက္ကို ျမဳပ္ႏွံၿပီးရင္ အဲဒီကြၽန္းမွာ ဘယ္သူမွ မေနၾကေတာ့ဘဲ အုပ္စုလိုက္ အျခား ကြၽန္းတကြၽန္းကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းၾကပါတယ္.. အေမေလွေပၚမွာ မရွိေတာ့တဲ့အခါ.. အေဖရယ္..ေခြးတေကာင္ရယ္.. ငါရယ္၊ေလွေပၚမွာ က်န္ခဲ့ၾကတယ္..ဒါေပမယ့္ အေဖနဲ႕ ေခြးဟာ တေန႕မွာ ငါ့ကို စြန္႕ခြာ သြားျပန္တယ္ေလ..

'သူသည္ ရင္ခြင္ထဲတြင္ ေထြးပိုက္ ထားဆဲျဖစ္ေသာ နာလီခ်မ္းရြာမွ ေခြးႀကီးကို ငံု႕ၾကည့္ရင္း ေတြးခ်င္ရာ ေတြးေနမိေလသည္။ ေခြး၏ကိုယ္ေငြ႕မွာအထူးပင္ေႏြးေထြးေလသည္။ ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာ ပင္လယ္ထဲမွာ အတူေနလာခဲ့ၾကၿပီမို႕ နာလီခ်မ္း ေခြးၾကီးသည္လညး္ သခင္၏ ကိုယ္ေငြ႕ကို အထူးတိုးေဝွ႕ေမွးစက္ ခံစား ေနရွာေလသည္။ သူသည္ ေခြး၏ နဖူးျပင္ကို ညင္သာယုယစြာ ပြတ္သပ္ ေပးေနမိ၏။ ''အခုငါ့ရင္ခြင္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ မင္းကလညး္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ငါ့ကို စြန္႕ခြာသားဦးမွာလဲ'' ဟု သံသယျဖစ္စြာ ေမးေနမိေလသည္။ '' အရင္ ေခြးၾကီးတုန္းကလည္း အေဖ နဲ႕ငါ ေကာ့ေသာင္မွာ ကမာနဲ႕ဆန္သြား လဲတုန္းက လူတေယာက္က ခဏငွားလိုက္ပါ.. တလၾကာရင္ ျပန္လာေပး မယ္..လို႕ေျပာၿပီး ယူသြားတာ.. အဲဒီလူဟာ လူမ်ိဳးျခားတေယာက္ပဲ.. ငါ့တို႕ကို ဆလံုလို႕ မေခၚဘဲ ေခ်ာ္နမ္းလို႕ ေအာ္ေခၚကတည္းက လူမ်ိဳးျခားဆိုတာ တို႕သိၿပီေပါ့ကြာ. သူက ငါ့တို႕စကားလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးပဲ ေျပာႏိုင္တယ္ ..သူက ငါတို႕ ေခြးၾကီးကို အရမ္း သေဘာက်ၿပီး အရမ္း လိုခ်င္ေနေတာ့ သူ႕ေလွမွာ ပါလာတဲ့ စားစရာေတြ ငါတို႕ ကိုအတင္းေပးေတာ့တာပဲ.. အေဖ့ကို အဲဒီလူက ဘာေျပာသြားသလဲ ဆိုေတာ့ သူဟာ ပါခ်န္းျမစ္ဖ်ားတဘက္ကမ္းက ထပ္ဘလီရြာမွာ ေနတဲ့အေၾကာင္း .. ဒီေခြးၾကီးနဲ႕ အမဲလိုက္ဖို႕ ခဏယူသြားမယ့္အေၾကာင္း ျပန္လာေပးမယ့္ အေၾကာင္း ေျပာတာ ငါတို႕က ယံုၾကည္မိတာေပါ့.. အေဖ ကလည္း သိပ္ရိုး.. သိပ္ အတာပဲကြာ.. ငါလည္း အေဖ့ သားပဲ.. အေဖ့လိုပဲေပါ့.. အေဖ ေသတဲ့အထိ ငါတို႕ေခြး ကို ျပန္လာ မေပးေတာ့ဘူးေဟ့.. အေဖေသၿပီးေနာက္ပိုင္း ေကာ့ေသာင္ဆိပ္ကမ္း တဝိုက္ ေလွနဲ႕တခါႏွစ္ခါ ငါ သြားေသးတယ္.. ထပ္ဘလီက လူကို ရွာတာေပါ့ကြာ.. ေတာ္ေတာ့ေဟ့..ေတာ္ေတာ့။ မိုက္မိုက္ကန္းကန္းနဲ႕ ငါပါခ်န္ျမစ္ဖ်ား နာလီခ်မ္းအထိ ေလွနဲ႕ တက္သြားေတာ့မွ ထပ္ဘလီဆိုတာ အေတာ္ေဝးမွန္းသိရေတာ့တယ္..ေတာ္ ပါေသးရဲ႕ နာလီခ်န္းက အျပန္မွာ ဟိုေခြးၾကီးအစား မင္း ကို ရခဲ့လို႕ေပါ့..ငါတို႕ဆလံုလူမ်ိဳးေတြဟာ ေခြးနဲ႕ပတ္သက္ လာရင္ ဘယ္အထိ သံေယာဇဥ္ အင္အား ၾကီးမားတယ္ ဆိုတာ သိေလာက္ေရာေပါ့.. ေခြးၾကီးကို ေပးလိုက္မိတဲ့ အတြက္..သူ႕ကိုယ္သူ မွားမွန္းသိတဲ့ ငါ့ အေဖဟာ တေန႕တျခား မစားႏိုင္မအိပ္ႏိုင္ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾက တမိႈင္မိႈင္တေတြေတ ျဖစ္ရာက ကိုယ္တြင္း ေရာဂါတခုကလည္း ဖိစီးလာျပန္တယ္.. အေဖဟာ ေလွပဲ့မွာ ထိုင္ရင္း အစာ ေဟာင္းစြန္႕တယ္..အေဖဟာ ဒူးေတြ တဆတ္ဆတ္တုန္ ..နဖူးမွာ ေခြၽးေတြ စို႕လာၿပီး ေရျပင္ေပၚမွာ ကြက္ခနဲ ကြက္ခနဲစက္ဝိုင္းဂယက္ ျပန္႕ျပန္႕သြားတဲ့ ေသြးကက္ေတြ ကို ငံု႕ၾကည့္ေနတာ ငါႀကံဳေတြ႕ရတယ္.. ငါတို႕ ကာဘန္း ေလွ အုပ္စုေတြမွာ ေဆးဆရာဆိုတာ မရွိဘူး.. ဒါေပမယ့္ ငါဂုဏ္ယူတာ တခုရွိတယ္..ငါတို႕ ဆလံုေတြဟာ တေလွ နဲ႕တေလွ တဦးနဲ႕တဦး ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ လုပ္ရိုးထံုးစံ မရွိသလို ခိုးျခင္း.. ဝွက္ျခင္း.. သူတပါး သားမယားျပစ္မွားျခင္း. ဆဲဆိုျခင္း.. အတင္းေျပာျခင္း.. ခိုက္ရန္ ေဒါသျဖစ္ျခင္း..လက္နက္မဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္သတ္ပုတ္ျခင္း.. လက္နက္နဲ႕ႏိုင္ထက္စီးနင္း ခုတ္ထစ္ရက္စက္ျခင္း ဆိုတာ ဒီေန႕အထိ မရွိတဲ့ အခ်က္အတြက္ ငါဂုဏ္ယူမိတယ္.. အမႈတခုအတြက္ ဘယ္ တရားရံုးကိုမွ ငါတို႕အုပ္စု သြားခဲ့ ရတဲ့ ထံုးစံမရွိဘူး.. ဒါေၾကာင့္ အေဖရဲ႕ ေသျခင္းတရား ဟာ ေအးခ်မ္း တိတ္ဆိတ္စြာနဲ႕ ေလွေပၚမွာပဲ ၿပီးဆံုးခဲ့တယ္.. လူသူကင္းမဲ့တဲ့ ကြၽန္းကေလး တကြၽန္းေပၚမွာ
အေဖ့ကို ျမဳပ္ႏွံၿပီး ငါတို႕ ကာအန္းအုပ္စုဟာ တေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရျပန္တယ္.. ဒါေၾကာင့္ ငါစဥ္းစားမိတယ္ .. ငါဟာ ငါ့ေလွေပၚမွာ မိန္းမ မထားဘူး လို႕..တေန႕ မွာ ငါက ကြၽန္းကေလးတကြၽန္းရဲ႕ ေျမၾကီးတြင္းထဲမွာေနရစ္ခဲ့ရၿပီး ငါေနခဲ့တဲ့ ကာဘန္းေလွကေလးနဲ႕ ငါ့ရဲ႕ ရင္ေသြး သားသမီး ငါ့ရဲ႕မိန္းမနဲ႕ ငါ့ရဲ႕ေခြးေတြက တေနရာကို ထြက္ခြာသားၾကမႇာထက္ ေျမၾကီးတြင္းထဲ ငါေရာက္သြား တဲ့အခ်ိန္မွာ ငါ့ရဲ႕ကာဘန္းေလွကေလး တစင္းထဲသာ ပင္လယ္မွာ ေမ်ာခ်င္ရာ ေမ်ာပါသြားရင္း သံေယာဇဥ္အမွ်င္ေတြ ငါ့ဝိဥာဥ္ျမႈပ္ႏွံတဲ့ ကြၽန္းတခြင္လံုး မဖံုးလႊမ္းႏိုင္ ေတာ့ဘူလို႕ ငါယံုၾကည္တယ္..။

Read More......

POWERCUBE: Rock-Solid Solar Generator To-Go

via Inhabitat by Mike Chino on 3/31/08

PowerCube, PowerCube 6000, solar power, mobile power, renewable energy, solar to-go, mobile solar, power generator, electricity, PowerCubepowercube2.jpg

Portable green power sources are steadily gaining momentum as alternative energy tech gears up to help shoulder the strain of our overloaded energy grids. This recently released generator, dubbed the PowerCube 6000, is showing plenty of potential as an all-inclusive clean energy system. Whether you’re greening your home’s energy sources, preparing for an emergency, or opening up a Black Rock smoothie stand, the PowerCube offers an enticing (if expensive) way to break free from the grid.


Read More......
Template by : kendhin x-template.blogspot.com