Friday, April 18, 2008

တိုင္းျပည္က ဆင္းရဲ စစ္အစိုးရကေတာ့ အိတ္ေဖာင္း

REF : MSMA
ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ပကမၻာမွ သက္ေရာက္လာသည့္ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ဆက္လက္၍ယိုယြင္းက်ဆင္းေနလိမ့္မည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္း တြက္ ခ်က္ေန ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္၍ ႂကြယ္၀ေနၾကဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေလာင္စာဆီႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ၊ စီးပြားေရးအရ လြဲမွားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ယမန္ႏွစ္က ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္လာသည့္ ရိုက္ခတ္သက္ေရာက္မႈမ်ား စသျဖင့္ စုေပါင္းသက္ေရာက္လာသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆိုးရြားစြာ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

“အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေငြႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကိစၥအားလံုး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္ဖြယ္ အေၾကာင္း မျမင္ရဘူး၊ အမွန္က ပိုဆိုးလာဖို႔ပဲ ရွိေနတယ္”ဟု ျမန္မာစီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အကဲ ျဖတ္မႈ (Burma Economic Watch) အစီရင္ခံစာကို ေရးသားထုတ္ေ၀သူ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ မက္ကိြဳင္းယား တကၠသိုလ္ (Macquarie University) မွ ျမန္မာ့အေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ေရွာင္ တာနယ္ (Sean Turnell) က ေျပာပါသည္။

“ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ နည္းပါးျခင္း၊ အခြန္၀င္ေငြ က်ဆင္းေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ေနၾကျခင္း၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေငြေပၚလြယ္မႈႏွင့္ ေႂကြးၿမီျပႆနာ စတဲ့ အခ်က္အလက္ အားလံုးက စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ႏွစ္တႏွစ္ကို ဦးတည္ေနတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတယ္၊ အႏၱရာယ္ အနံ႔အသက္ေတြ ေရာႁပြမ္းၿပီး ထိုင္းမိႈင္းေနတဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေၾကာင္းကိုေတာ့ ထားလိုက္ေတာ့၊ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ဖို႔ေတာင္ မလိုလွဘူး” ဟု ေရွာင္ တာနယ္က ဆိုပါသည္။

“မႏွစ္တုန္းက စစ္အစိုးရက ေသြးရူးေသြးတမ္း စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ ဒီႏွစ္ အတြက္ေကာ ဘာျဖစ္လို႔ ထပ္လုပ္ဖို႔ မလိုရမွာလဲ”ဟု သူက ေစာဒကတက္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေသးသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) ႏွင့္ စီးပြားေရး အကဲျဖတ္ စံုစမ္းေရးဌာန (Economist Intelligence Unit) ႏွစ္ဖြဲ႔ မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အလားအလာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း အလားတူ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

IMF က ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရိွဘဲ ပို၍ပင္ ဆိုးသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ လာမည့္လမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေလာင္စာသံုးစြဲမႈကို ပိုမို၍ ေခၽြတာ ကန္႔သတ္ သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေရွာင္ တာနယ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

“ေနာက္တႀကိမ္ ဆီေစ်းႏႈန္း ထပ္ျမႇင့္ဖို႔ဆိုတာ (စစ္အစိုးရအတြက္) ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမႏိုင္ အေျခအေန ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါဆိုရင္ ေလာင္စာဆီ ေပးတဲ့ ခြဲတမ္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား၊ အဲဒီလို လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း အသံုးစရိတ္ကို ပမာဏအရ အလားတူပဲ ေခၽြတာႏိုင္ပါတယ္”ဟု သူက ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသို႔ ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းကပင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အေျခအေန အႏၱရာယ္ရိွေနျခင္းကို အထင္းသား ေဖၚျပေနသည္။ ဓာတ္ဆီ ၁ ဂါလန္ (၃. ၇၈၅ လီတာ) ကို အစိုးရ ဓာတ္ဆီဆိုင္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းေန ၾကၿပီး ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ၄ ေဒၚလာခန္႔ ေပးေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ တေန႔လွ်င္ ၁ ေဒၚလာ ေအာက္တြင္သာ ၀င္ေငြရိွၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔အမ်ားအျပား ေပါႂကြယ္၀ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ေလာင္စာဆီ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ျပည္ပမွသြင္းကုန္ကိုသာ လံုး၀ မွီခိုအားထားေနၾကရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြဲခ်က္တခုမွာ ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ႂကြယ္ဝစြာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ ကူညီ ေထာက္ပ့ံေနျပန္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဓာတ္ေငြ႔၀ယ္ယူေသာ တိုင္းျပည္မ်ားက စစ္အစိုးရ အိပ္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္ခန္႔ ထည့္ေပးေနသည္ဟု IMF က ဆိုပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္လာသည့္အခ်ိန္၊ တျခား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္ က်ဆင္းလာၿပီး ႏုိင္ငံျခား ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အားနည္းခ်ိနဲ႔လာသည့္တိုင္ စစ္အစိုးရက ဤဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ရာမွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္၍ ေခါင္းမာမာ ေနႏိုင္ေသးသည္။

“စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ ဒုကၡဆင္းရဲ ျပႆနာမ်ားအတြက္ မည္သို႔မွ် တာ၀န္မယူလိုျခင္းမွာသိသာလွသည္။ ျပစ္ဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ယိုးစြပ္ၿပီး တပါးသူကိုသာ အျပစ္ပံုခ်ေနသည္”ဟု စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တကၠသိုလ္ (Singapore Institute of International Affairs – SIIA) ၏ အစီရင္ခံစာ တခုတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

“ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံမွ ၂၅ ႏွစ္စာ အတိုးလြတ္ေခ်းေငြ ရရိွဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအရ အသက္ရႈေပါက္ ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနေသးသည္”ဟု SIIA က အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ ပမာဏႏွင့္ ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု SIIA က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယင္းေခ်းေငြသည္ ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရအရာရိွမ်ား ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ ခရီးစဥ္တခု ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆာာ္ဒီမ်ားအတြက္ ေစ်းခ်ဳိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ပို႔ေပးမည္ဟူသည့္ ကမ္း လွမ္းခ်က္ျဖင့္လည္း ဤေခ်းေငြရရွိမႈ ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွေကာင္း ရိွေနႏိုင္ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း စစ္အစုိးရ၏ အိပ္ကပ္ထဲသို႔ တရုတ္၊ အိႏၵိယကဲ့သို႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြမ်ား၀င္ေရာက္ လာရန္ ရွိေနပါေသးသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းပိတ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပင္လယ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္း တခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စစ္ေတြႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရး အတြက္ အိႏၵိယအစိုးရမွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ အကုန္က်ခံမည့္စီမံကိန္းအား ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ နယူးေဒလီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ား အိပ္ထဲသို႔ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ထည့္ေပးပါလိမ့္ဦးမည္။

ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္၍ စစ္ေတြကမ္းရိုးတန္းမွ စြမ္းအင္ကို အာသာငမ္းငမ္း လိုအပ္ေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးမည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ႀကိဳတင္ ေငြ ထုတ္ေပးလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရတိုကာလ သက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္၊ လက္တဆုပ္စာ လူတစု အတြက္ ေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ စီးပြားေရး၊ ဒါနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လူမႈေရး ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းဖို႔ အတြက္ေတာ့ လုပ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတခု၏ သံရံုးမွ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ စီးပြားေရးေလ့လာသံုးသပ္သူတဦးက ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရတိုအလားအလာမ်ားက မႈန္၀ါးထိုင္းမိႈင္းေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ားသည္ “လူအမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚ ေနေစသည္”ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္အစိုးရဟာ အျပဳသေဘာ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို ျငင္းဆန္လွ်က္ရွိေနတယ္၊ သူ႔ ျပည္သူ ေတြက ေတာင္းဆိုတာေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ေျပာတာေရာ ဘယ္လိုမွ အျပဳသေဘာ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္တာ မရွိဘူး”ဟု မၾကာေသးမီက အေရွ႕အာရွခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စေကာ့ မာစီရယ္ (Scot Marciel) က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔က လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႔ကိုသာ အမ်ားဆံုး ေျပာေလ့ေျပာထရိွပါတယ္၊ ဒါေတြက က်ေနာ္ တို႔အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြပါ၊ ဒါေပမယ့္ အခုကိစၥက အဲဒီ အတုိင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္သြားပါၿပီ၊ စီးပြားေရးက ေအာက္ဆံုးကို ထိုးက်ေနတယ္၊ ပညာေရးစနစ္ကလည္း တစစ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေနတယ္၊ တတိုင္းျပည္ လံုးမွာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတာပါ” ဟု သူက ဆက္၍ ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ထိုင္းမႈိင္းက်ဆင္းေနသည့္ စီးပြားေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား ျပည္ပတြင္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေစရန္ တြန္းအားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္လည္း ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဖြယ္ ျဖစ္ေနရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္အားလံုး၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကား ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အစိုးရက ၎၏ ဘ႑ာေငြထဲမွ ၀. ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ မရိွၾကေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံႀကီး ၂ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သိမ္းသြင္းေျဖာင့္ျဖလိုေသာ ဆႏၵမရိွၾကဘဲ၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ႀကီးထြားေနေသာ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္သာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသံုးျပဳလုိၾကသည္ ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀မႈ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာက်မႈ (တည္ေနရာ) အေပၚ ထိုသို႔ တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက စိတ္မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အာသာငမ္းငမ္းတက္ လိုခ်င္ေနၾက ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ဟာ၀ိုင္အီ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပစိဖိတ္ဌာနခ်ဳပ္က မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ သည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလားတူပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္မူမ်ားကို အတုယူကာ ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္လိုပါသည္ဟု ေျပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ကိုမူ ၾကံစည္အားထုတ္မႈ လံုး၀ မရွိေပ။

စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ ၎၏ အစီအစဥ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ “အာဆီယံတခြင္ ေခ်ာေမြ႔စြာ ခရီးသြားလည္ပတ္ေရး အစီအစဥ္” (Visit Asean Pass) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ေဒသ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ တေနရာမွ တေနရာသို႔ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖတ္သန္း သြားလာႏိုင္ေရး"ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း လြဲေခ်ာ္ေနျပန္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုနည္းလမ္းသည္သာလွ်င္ အာဆီယံအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၎တို႔၏ “အားလံုးပါ၀င္ေရး” မူ၀ါဒေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသံကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း တခုလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com