Thursday, April 2, 2009

What the hell is this Tax

မတ္လ(၃၁) ရက္၊ ၂၀၀၉ New Era Journal
line

ေခတ္အဆက္ဆက္ လယ္ယာကုိင္းကၽြန္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ဳိးၾကသူမ်ားထံမွ အျမတ္ခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး ဥယ်ာဥ္ တဧကလွ်င္ ေငြ (၁၅,၀၀၀) က်ပ္ ေပးရမည္ဟု ေတာင္းခံေနပါသည္။

ဥယ်ာဥ္ပုိင္ရွင္အခ်ဳိ႕မွာ ၿခံအသိမ္းခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ၿပီး ေပးပါမည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အယုံအၾကည္လည္းမရွိ၍ မေပးလုိၾကပါ။ တဖက္မွလည္း သက္ဆုိင္ရာက အေရးယူၿပီး ၿခံအသိမ္းခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾက ပါသည္။

လက္ရွိအစုိးရထံမွ ေငြေျမာက္အျမား ေခ်းယူၿပီး ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာကုိ စက္ယႏၲရားအကူအညီ၊ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္ ယခု ေကာက္ခံေသာ အခြန္ေငြကုိ ေပးႏုိင္မည္မထင္ပါ။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံရွင္မ်ားမွာ ကုိယ့္အရင္းအႏွီး ကုိယ့္လုပ္အားႏွင့္ စုိက္ထုတ္လုပ္ကုိင္သူ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပုိးမႊားအႏၲရာယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အသီးအႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စုိက္ထုတ္ေငြႏွင့္ ၀င္ေငြမမွ် ဆုံး႐ႈံးေနေသာအခ်ိန္တြင္ တဧက (၁) ေသာင္းခြဲ၊ ဆယ္ဧက (၁) သိန္းခြဲ ေပးရမည္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္သံေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ား အလြန္ေသာက ေရာက္ေနၾကရပါေၾကာင္း အထက္လူႀကီးမင္းမ်ား ၾကားသိရေအာင္ ကူညီေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းသား

Read More......

Monday, November 17, 2008

Bangkok is Sinking Under the Sea

via Thai Photo Blogs by Richard Barrow on 11/17/08

Bangkok and neighbouring provinces are at risk of being swamped as sea levels rise, according to warnings at the recent Intergovernmental Panel on Climate Change meeting. The capital rests about 3½ to 5 feet above the nearby gulf, although some areas already lie below sea level. The gulf's waters have been rising by about a tenth of an inch a year. But the city, built on clay rather than bedrock, has also been sinking at a far faster pace of up to 4 inches annually as its population and factories pump some 2.5 million cubic tons of water out of its aquifers. This compacts the layers of clay and causes the land to sink. The capital could be under the sea as early as 15-20 years. These pictures were taken at Samut Prakan this morning as high tide flooded the city center. There has been no rain for the last several weeks. (Richard Barrow/ThaiPhotoBlogs.com)

Click to see more pictures of High Tide Flood in Samut Prakan.

Read More......

Thursday, October 2, 2008

Featured Freeware: Books

Books is a free tool that can help you organize your book collection, acting as a sort of iTunes for physical books. This virtual card catalog lets you classify all the books you own using pre-defined fields like title, author, and publication date. You can also create your own.

Books also lets you track and store summaries, cover images, personal reviews and ratings, notes on multiple copies of a single book, and more--and it even helps you track a books lending history. Smart Lists, much like iTunes' Smart Playlists, let you group books by criteria--for example, by author, genre, or publication period. Books also imports another great feature from the music world: the online database. Using Web sites such as Amazon.com, Books can "quickfill" fields. Type in the ISBN for any tome and Books will auto-fill much of the books metadata and even pull in a cover image.

Books also gives you export options in case you want to use your book list elsewhere, letting you export into HTML, PDF, onto your iPod, or even just as tab-delimited text, in case you want to drop it all into Excel. In addition to being free, Books is also open-source so that means if you're a developer, the sky is the limit for tweaking Books and creating localizations and custom plug-ins. It also means a lot of users have pitched in to help Books' conscientious and responsive developer, giving this tool a life beyond what it might have otherwise.


Read More......

ปลื้มระนองส่งออกโตกว่า 30% + หอฯแนะรักษาลูกค้าหม่อง ที่เซ็งคุณภาพสินค้าจีนให้อยู่หมัด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2360 24/09/2008

พม่าเลิกเห่อสินค้าจีน เหตุคุณภาพต่ำ หวนมาใช้สินค้าไทย ผู้ประกอบการไทย ปลื้ม ยอดส่งออกเติบโตกว่า 30% หอฯระนองระบุตลาดมืดยังคึกคักถึง 65% พร้อมให้เดินกลยุทธ์รักษาลูกค้าหม่องให้อยู่มือ

นายพงษ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรจังหวัดระนอง กล่าวว่าการค้า-ส่งออกไทย-พม่าขณะนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมาก ยอดการนำเข้า-ส่งออกขยับเพิ่มขึ้นกว่า 30% สวนทางกับเศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้ ที่สำคัญยังมีหลายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ หลายตัวที่กำลังเป็นสินค้าดาวรุ่งที่กำลังได้รับความนิยมในพม่า


"สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก เฉพาะที่ผ่านทางด่านศุลกากรระนองในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา มียอดการนำเข้าทั้งหมด 247,115,768 บาท ส่วนยอดการส่งออกที่พม่านำเข้าจากไทยหรือสั่งซื้อจากไทยจำนวน 830,528,356 บาท โดยในกลุ่มสินค้าส่งออกมีสินค้าหลายๆ ตัวที่มียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากอาทิน้ำมันพืช เดือน ส.ค.ที่ผ่านมามีการส่งออก 38,937,980 บาท,เครื่องดื่มต่างๆ 30,765,978 บาท,ครีมเทียม,โอวัลติน 19,054,689 บาท ,เครื่องดื่มให้พลังงาน 15,952,847 บาท,เวชภัณฑ์ยา 11,386,737 บาท,ขนม 3,370,273 บาท,นมสด,นมข้น 1,732,240 บาท"

นายดำรง ขจรมาศบุษย์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดระนอง และผู้ส่งออกยารายใหญ่ กล่าวว่า ตลาดการค้าไทย-พม่าที่ถูกต้อง คิดเป็นสัดส่วนเพียง 35% เท่านั้น ที่เหลืออีก 65% เรียกว่าตลาดมืด คือตลาดที่มีการส่งออกโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากร ซึ่งหากตัวเลขทางด่านศุลกากร ที่มีอัตราการขยายตัว แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้บรรยากาศการค้า ในส่วนของตลาดมืด ก็คึกคักเช่นเดียวกัน

"จากกรณีที่สินค้าจากจีนมีปัญหา ถือเป็นจังหวะที่ดีที่ สินค้าจากไทยจะกลับมาหวนคืนยึดตลาดพม่าอีกครั้ง ซึ่งอยู่ที่กลุ่มผู้ค้าคนไทย ว่าจะปฏิบัติอย่างไร หรือมีแนวทางการทำตลาดอย่างไรเพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ในตลาดพม่า ไม่เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา"

นายธีระพล ชลิศราพงษ์ นักธุรกิจค้าชายแดนไทย-พม่าด้านจังหวัดระนอง-เกาะสอง เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าสภาวะตลาดการค้าขาย ตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยเฉพาะด้านจังหวัดระนอง-เกาะสอง รวมถึงบรรยากาศค้าขายโดยทั่วไป ระหว่างไทยกับพม่าว่าขณะนี้บรรยากาศการค้าขายสุดคึกคัก เนื่องจากผู้ประกอบการชาวพม่าจำนวนมากเริ่มไม่พอใจสินค้าจากจีน

"วันนี้พม่ามีความต้องการสินค้าจากไทยมากด้วยเหตุผล 2 ปัจจัยหลักคือ หนึ่งผลจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ พม่าเริ่มฟื้นตัวได้ จึงทำให้ความต้องการบริโภคขยับพุ่งตามไปด้วย ประกอบกับ โรงงานผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ในพม่าจำนวนหลายร้อยโรง ประสบความเสียหายจากภัยพิบัติ อีกปัจจัยคือ คุณภาพของสินค้าจากประเทศจีน ยังไม่ค่อยจะได้มาตรฐานมากนัก ทำให้ชาวพม่าเริ่มเกิดความไม่มั่นใจ และลังเลที่ จะซื้อสินค้าจากจีน แม้ว่าราคาจะต่ำกว่าสินค้าไทย แต่ส่วนหนึ่งจึงหันกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากไทย ส่งผลให้ ยอดการส่งออกสินค้า จากประเทศไทยช่วงตั้งแต่กลางเดือนส.ค.ที่ผ่านมาขยับสูงกว่าช่วงปกติ 30-40%"

นายธีระพลกล่าวต่อว่าชาวพม่าแบ่งระดับสินค้าที่จำหน่ายในพม่าเป็น 5 ระดับตามราคาและคุณภาพของตัวสินค้า สำหรับสินค้าจากไทย ถือเป็นสินค้าระดับคุณภาพเกรดเอ ส่วนสินค้าจากประเทศจีนเป็นสินค้าคุณภาพต่ำ แต่มีข้อได้เปรียบคือ มีราคาถูกกว่าสินค้าจากไทย ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาสินค้าจากจีนหลายๆ ตัวโดยเฉพาะ สินค้าประเภท อุปโภค-บริโภค สามารถเข้ามาเบียดแย่ง และยึดครองตลาดในพม่าได้เป็นจำนวนมาก

"แต่จากปัญหาคุณภาพของสินค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องของจีน ส่งผลให้ ชาวพม่าขาดความเชื่อมั่นลงไปเรื่อยๆ เริ่มจากสินค้า ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนหน้านี้สินค้าจากไทย ถูกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกเบียดแย่งตลาดไปกว่าครึ่ง แต่ปัจจุบัน ปรากฏว่าความนิยมในสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน ลดลงเป็นอย่างมาก เกิดจากปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่ทนทาน ดังนั้นสินค้าไทยจึงสามารถเบียดแย่งตลาดคืนกลับมาได้"

นอกจากนี้สินค้าอีกหลายๆตัว ที่โดนสินค้าจากจีนแย่งตลาดอาทิผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องดื่ม,อาหารกระป๋อง,นม,ขนม,น้ำมันพืช,บะหมี่ แต่วันนี้ปรากฏว่า สินค้าเหล่านั้นต่างมียอดการสั่งซื้อ กลับเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นช่วงโอกาสที่ดี ที่ผู้ค้าและผู้ประกอบการจากไทย จะใช้จังหวะนี้เบียดแย่งตลาดการค้าในพม่ากลับคืนมาจากจีน

Read More......

Wednesday, October 1, 2008

ยาสีฟัน ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึง "ยาสีฟัน" ทุกคนก็ต้องนึกถึงครีมที่ใช้ทำควาสะอาดฟัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ยาสีฟันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้ฟันขาว สะอาด แข็งแรง อย่างเดียวเท่านั้น แต่ในหลายๆสถานการณ์ ยาสีฟัน ก็มีประโยชน์กับเราเช่นกัน เรามาลองดูกันนะคะว่า ยาสีฟันใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง

• ทำความสะอาด คราบและรอยขีดข่วนบนพื้นผิววัสดุ

• ขัดหน้าปัดนาฬิกา แตะกับเศษผ้าสักหลาดแล้วขัดเบา ๆ

• ช้อน ส้อม สเตนเลส ขัดถูด้วยผ้านุ่ม

• รอยขีดข่วนบนกระจกปูโต๊ะ ป้ายที่รอยแล้วใช้ผ้านุ่มขัดเบา ๆ

• รอยสกปรกบนโต๊ะพลาสติก

• เครื่องประดับเงินแท้ แตะสำลีหรือผ้านุ่ม ๆ ขัดถู

• หัวก็อกน้ำ ใช้เศษยาสีฟันที่ร่วงขณะแปรงฟันขัดถูหัวก็อก จะเงาเป็นประกาย

• บรรเทาอาการแสบร้อน

• โดนน้ำร้อนกระเด็นใส่ หรือน้ำมันจากกระทะกระเด็นใส่ ให้ป้ายยาสีฟันที่แผลจะบรรเทาอาการแสบร้อนได้ (ไม่แนะนำกรณีบาดแผลกว้าง ควรปฐมพยาบาลด้วยการใช้น้ำเย็นจัดราดที่แผลหรือผ้าชุบน้ำเย็นจัดโปะแผล)

• กลบเกลื่อนร่องรอย

• คราบลิปสติกที่ติดเสื้อ ใช้ยาสีฟันทารอยเปื้อนแล้วซักตามปกติ

• กลิ่นแรงที่ติดมือหลังทำครัว อย่างกลิ่นกระเทียม หอม แตะยาสีฟันเล็กน้อยแล้วล้างมือกับสบู่ กลิ่นจะหายไป

Read More......

ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဆုိင္ကယ္ေစ်းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္

ႏြယ္ေလး။ - NMG NEWS

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။

တရားမ၀င္ဆုိင္ကယ္မ်ားကို လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ သတ္မွတ္ရက္ ကုန္ဆံုးခိ်န္ နီးကပ္လာသျင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္မ်ား ေစ်းအဆမတန္ တက္သြားသည္ဟု ေကာ့့ေသာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ျမိတ္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕ဆုိင္ကယ္ပဲြစားမ်ားက ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕သို႔လာေရာက္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ ကယ္ အစီးေရ ေသာင္းနွင့္ခ်ီ လာေရာက္၀ယ္ယူေနသျင့္ ဆိုင္ကယ္ေစ်း ျမွင့္တက္လာျပီး ေစ်းကြက္တြင္ ျပတ္လပ္လုနီးပါး စ္ေနသည္ဟု ေကာ့ေသာင္းေဒသခံတဦးက ယခုလိုသည္။

"ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ဟုိဘက္ကမ္းမွာ ဘတ္ေငြနဲ႕ ေလးေသာင္းခဲြ၊ ေလးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ေလာက္ရွိတယ္။ ဒီဘက္ကမ္းမွာ ငါးေသာင္းခုနွစ္ေထာင္ေလာက္ ေပါက္တယ္။ ခုေစ်း။ အရင္က ငါး ေသာင္းတစ္ေထာင္ ငါးေသာင္း နွစ္ေထာင္။ ငါးေသာင္း ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲရွိတာ။ ခုက ခုနွစ္ေထာင္ ေလာက္တက္သြားတာေပါ့။ လိုင္စင္လုပ္ေပးမွ တျည္းျဖည္း တက္လာတာေပါ့ေနာ္။ လိုင္စင္လုပ္ေပး ေတာ့ ၀ယ္သမားမ်ားလာေတာ့ ေစ်းက တက္လာတာေပါ့။ သယ္ရတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကလဲ မတရား လမ္းေၾကာင္းက သယ္ၾကတာဆိုေတာ့ ေစ်းကမတရား တက္တာေပါ့"

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္တင္သြင္းထားေသာ ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ဇူလုိင္လ(၁)ေန႕မွ စတင္ကာ ေအာက္တို ဘာလ(၃၁) ေန႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ လုိင္စင္ျပဳလုပ္ ေပးေနသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွာ အမ်ားဆံုး တင္သြင္းေနသည့္ ဆိုင္ကယ္အမ်ိဳးစားမွာ Dream နွင့္ Wave ဟြန္ဒါအမ်ိဳးအစား စ္ျပီး ယာမဟာနွင့္ အျခားဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း တင္သြင္းေနသည္။

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕၌ ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ဆိုင္ကယ္အမ်ဳိး အစားအေပၚ မူတည္၍ ေရေဘးရံပံုေငြ အတြက္ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း ဆုိင္ကယ္လုိင္စင္ အသစ္ ျပဳလုပ္သူ တဦး က ေျပာသည္။

"ရံပုံေငြက ေရေဘးဒုကၡသည္တြက္တဲ့။ ေရေဘးဒုကၡသည္ဆီ ေရာက္မေရာက္မသိဘူး။ အေကာက္ခြန္ ဦးဌာနက ေကာက္တယ္။ အဖဲြ႕စံုပါပဲ ေကာက္တာ။ ကညနရံုးမွာ အခြန္သြားေဆာင္ရတယ္။ အဲမွာ တစ္ခါတည္းတ္တာ။ အခြန္ဦးစီးက ဘယ္ေလာက္ ဟုိဟာက ဘယ္ေလာက္ ဒီဟာက ဘယ္ေလာက္ ေပါ့ဗ်ာ။ ျပီး ေရေဘးဒုကၡသည္တြက္က သီးသန္႕ငါးေသာင္း အဲဒါက အလွဴေငြ။ အဓိကေဆာင္ခိုင္းတာ က ေရေဘးဒုကၡသည္တြက္ ရံပံုေငြေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါ က်ေနာ္တို႕ ဟြန္ဒါအမ်ိဳးစား ဒရင္းမ္၊ ၀မ္းတူးဖိုက္ ေတြ အားလံုးက နွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း။ က်န္တဲ့ ေ၀့ဗ္ တစ္ရာက်ေတာ့ နည္းနည္း ေစ်းေလ်ာ့တယ္ နွစ္ သိန္း ငါးေသာင္း နွစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ေလာက္ေပါ့။"

Read More......

Friday, September 26, 2008

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ

อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

1. มะเร็งปากมดลูก อาการ มีเลือดออกจากช่องคลอดทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติของคุณอาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น การตรวจโดยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าวไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะรู้ได้

2. มะเร็งในมดลูก อาการ มีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือบางครั้งอาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอาการบวมในช่องท้อง

*3. มะเร็งรังไข่ อาการ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออนหรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์ > มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย น้ำหนักลดและมีอาการปว ดหลัง

4. มะเร็งในเม็ดเลือด (ลูคีเมีย) อาการเหนื่อยง่ายและมีอาการซีดเซียวกว่าปกติมักเกิดอาการฟกช้ำดำเขียว หรือมีเลือดออกทางผิวหนังได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเกิดร่วมกับอาหารปวดตามข้อต่าง ๆ ทั่วร่างกายบางครั้งจะท้องอืดและเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้านซ้ายของช่องท้อง

5. มะเร็งปอด อาการ มักมีอาการไอบ่อย ๆ มีเลือดออกและมีเสมหะปนมากับน้ำลายน้ำหนักลดอย่างฮวบฮาบ เจ็บหน้าอกและหายใจลำบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยู่ด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

6. มะเร็งตับ อาการ ปวดในช่องท้อง เบื่ออาหาร น้ำหนักลดตาและผิวเป็นสีออกเหลืองและเหลืองจัดจนเห็นได้ชัด

7. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ อาการ มีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ

*8. มะเร็งสมอง อาการ ปวดศีรษะนาน ๆ และมักมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาเจียนหรือการผิดปกติของการมองเห็น ตาพร่า และเห็นแสงเขียว ๆ แดง ๆ ลอยไปมาเวลาปวดศีรษะ อ่อนเพลียไม่มีแรง หรือ การเป็นลมโดยกะทันหันอวัยวะบางส่วนของร่างกายหยุดทำงานเช่นมีอาการชาและเป็นอัมพาตชั่วคราวควรให้ความระวังเป็นพิเศษหากคุณเคยมีประวัติการปวดหัวที่มีอาการเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วย

9. มะเร็งในช่องปาก อาการ มีก้อนบวมอยู่ในปาก หรือทีลิ้นเป็นเวลานานมีแผลเปื่อยที่ปากที่ไม่ได้รับการรักษา หรือเป็นแผลเรื้อรังที่เหงือกเนื่องจากการกดทับของฟันปลอมที่ใส่ไว้ประจำหรือเป็นเวลานาน

10. มะเร็งในลำคอ อาการ เสียงแหบพร่าไปทันที มีก้อนบวมในทันทีทำให้รู้สึกว่ากลืนอาหารได้ลำบาก หรือมีการขยายตัวของต่อมในลำคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรู้สึกได้

11. มะเร็งในกระเพาะอาหาร อาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอาเจียนออกมาเป็นเลือดท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยบ่อย รู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องหรือรู้สึกตื้อ แม้เพิ่งจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำ

12. มะเร็งทรวงอก อาการมีเลือดหรือของเหลวบางอย่างไหลออกมาจากหัวนมบวมหรือผิวเนื้อทรวงอกหนาขึ้นมีก้อนบวมจนจับได้เมื่อคลำบริเวณใต้รักแร้บางครั้งอาจมีตุ่มหรือสิวเกิดขึ้นที่เต้านมเป็นเวลานานควรระวังเพราะผู้หญิง 9 ใน 10 คนจะมีอาการบวมของก้อนเนื้อบริเวณทรวงอกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อมีอายุมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้เกิดเป็นถุงน้ำใต้ผิวหนังที่เรียกว่าซีสต์ซึ่งควรต้องค้นหาสาเหตุของอาการบวมนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคืออะไรกันแน่

*13. มะเร็งลำไส้ อาการ น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีอาการปวดท้องอย่างมากและระบบการย่อยผิดปกติ มีเลือดออกปนมากับอุจจาระ

****ซึ่งมีวิธีสังเกตของผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับริดสีดวงทวารอยู่แล้วคือถ้าใช้กระดาษทิชชูซับแล้วเลือดมีสีแดงสดนั่นคืออาการของริดสีดวงทวารแต่ถ้าเลือดมีสีดำคล้ำนั่นคือ อาการของโรคมะเร็งในลำไส้

14. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาการมีก้อนบวมเกิดขึ้นที่ใต้รักแร้หรือใต้ขาหนีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้เกิดอาการติดเชื้อในบาง ส่วนของร่างกายมะเร็งผิวหนัง อาการมีแผลหรือแผลเปื่อยพุพองที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่เป็นเวลานานตลอดจนไฝหรือหูดที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนสีหรือรูปร่าง ขนาด นอกจากนี้อาการอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ เรียกว่าเมลาโนมา ( Melanoma)ค ือเนื้อ งอกที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีเมลานินสะสมอยู่ เช่น กระจุดด่างหรือไฝถ้าคุณมีไฝมากกว่า 50 เม็ดทั่วร่างกายหรือมีคนในครอบครัวที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคนี้มาก่อนคุณจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นๆ ส่วนอันนี้เค้าฟอเวิร์ดติดมาด้วย

ถึงท่านผู้โชคดี ขอให้ท่านนำเรื่องนี้ไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล ตำรานี้ใช้แก้โรคมะเร็งผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิดสำหรับมะเร็งจะหายภายใน 6 วัน

วิธีรักษา - ไปที่ร้านยาจีน ซื้อหัวเตย 1 ตำลึง หัวขิง 1 ตำลึงก้อนเกลือ 3 ก้อน นำมารวมกันแล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให้ดื่มจนหมดชาม

สรรพคุณในการรักษา - หลังจากดื่มยานี้แล้ว ควรดื่มน้ำตามมาก ๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน

ยานี้จะขับเอาของเสียออกทางอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกหมดแล้วจะปกติ


Read More......
Template by : kendhin x-template.blogspot.com