Friday, May 23, 2008

จับกระแส : โครงการปลูกต้นสบู่ดำ พลังงานทางเลือกหรือความอดอยากหิวโหย

via ศูนย์ข่าวสาละวิน :: Salween News Network by ศูนย์ข่าวสาละวิน on 5/19/08

ทุกวันนี้ หากคุณเดินทางออกจากสถานีขนส่งกรุงมัณฑะเลย์มุ่งหน้าไปตามถนนสายหลักสู่รัฐฉาน หรือต่อไปยังรัฐอื่นๆ คุณจะได้รับการต้อนรับจากพืชใบสีเขียวแก่ตามทางหลวงที่มีชื่อเรียกตามภาษาพม่าว่า "แจ๊ตซู่" (Kyet - Suu) หรือคนไทยเรียกว่า "ต้นสบู่ดำ" พืชชนิดนี้สามารถนำมากลั่นเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ รัฐบาลพม่าจึงเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกแทนข้าวและพืชต่างๆ ซึ่งเคยปลูกเพื่อใช้ยังชีพ โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปี 2552 ที่จะถึงนี้ ทั่วประเทศพม่าจะต้องมีต้นสบู่ดำมากถึง 20 ล้านไร่ หรือเทียบเท่ากับประเทศเบลเยียมทั้งประเทศเลยทีเดียว

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com