Thursday, May 8, 2008

ဆုပ္လည္း စူး စားလည္းရူး

via Programmer's Diary by ညီညီ(သံလြင္) on 5/7/08
နာဂ်စ္မုန္တိုင္းဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအေသအေပ်ာက္စာရင္းမ်ား ေန႔စဥ္ တိုးပြားလ်က္႐ွိျခင္းမွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ားကို ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးၾကသည္ကို အေရးမစိုက္အားဘဲ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ျပဳလုပ္ရန္သာ စိတ္အားထက္သန္ ေနျခင္းမွာ လူမဆန္သည့္ အျပဳအမူ ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို ေမလ (၂၄) ရက္သို႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေမလ (၂၄) ရက္ မတိုင္မီ
မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ား ပံုမွန္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိေအာင္ စစ္အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေသြးနားထင္ ေရာက္ေနပံုရသည္။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အပူတျပင္း လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ လိုအပ္သည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ွ႕ေျပးအဖြဲ႕မ်ား၏ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း မ႐ွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အားမလို အားမရျဖစ္ကာ စစ္အစိုးရကို ဖိအားေပးေနၾကသည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ရာ ေဒသမ်ား႐ွိ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား စသည္တို႔ ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းေၾကာင့္
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲကာ အကူအညီမ်ား အခ်ိန္မီ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေပးႏိုင္ဘဲ ႐ွိေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္၀သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အေျမာက္အျမား လိုအပ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရတြင္ လံုေလာက္သည့္ ရဟတ္ယာဥ္ အလံုအေလာက္ မ႐ွိေပ။ အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဘု႐ွ္က ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ေဘးဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ကူညီခြင့္ ျပဳပါဟု ကမ္းလွမ္း လာခဲ့သည္။ ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ မရိန္းတပ္သားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ားကလည္း ထိုင္၀မ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ေဆာင္႐ြက္ေနရာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိကာ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္း ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က ၀င္ေရာက္ သိမ္းမည္ကို စိုးသျဖင့္ အစိုးရိမ္လြန္ေၾကာက္႐ြံ႕ကာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေမရိကန္မွ အကူအညီ ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အခါ ဆုပ္လည္းစူး စားလည္း႐ူး အေျခအေနတြင္ ေရာက္႐ွိေနသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ အားထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အကူအညီ ေဒၚလာတစ္သန္းႏွင့္ ၅ သန္းတန္ဖိုး႐ွိ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းမွာ အေ၀းေရာက္ကူညီမႈသက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္သည့္ လက္ကမ္းကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကမ္းလွမ္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကသာ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ကမ္းလွမ္းလာမည္ ဆိုပါက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေနႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ လက္ခံမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
လက္႐ွိ အေျခအေနက စစ္အစိုးရအတြက္ အခက္ေတြ႕ေစသည္။ အေမရိကန္၏ အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းလာမႈကို ပယ္ခ်လိုက္ပါက မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသမႈ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ အလြန္ ႀကီးမားမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ တရားေသ စြဲကိုင္လာေသာ အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရး မူ၀ါဒအရ ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္လံုးတြင္ အေမရိကန္ကို ကယ္တင္႐ွင္မ်ားအျဖစ္ ျမင္သြားမည္ကို မလိုလား။ အေမရိကန္သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေလ့႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စိုးမိုးလိုသည့္ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံတစ္ခု ဟုသာ
ျမင္ေစလိုသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္၏ အကူအညီကို လက္ခံကာ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ကူညီခြင့္ ေပးလိုက္ပါက နဂိုကတည္းက စစ္အစိုးရကို ႐ြံ႐ွာမုန္းတီးကာ အေမရိကန္တပ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အားကိုးရာျဖစ္လာလိမ့္မည္ကို စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲ ေနၾကသည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီရန္ ေရာက္လာမည့္ အေမရိကန္ အကူအညီမ်ား အားကိုးျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာၿပီး အဆံုးတြင္ အာဏာကို လက္လႊတ္ရမည္ကို ေတြးမိၾကေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာ တည္ၿမဲေရးကိုသာ အစဥ္တစိုက္ အေရးေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးၿပီး သန္းႏွင့္ခ်ီကာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကသည့္ အေရးထက္ ၄င္းတို႔ အာဏာလက္မလႊတ္ရေရး အတြက္ အႀကံအိုက္ေနၾကသည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ ဆုပ္လည္းစူး စားလည္း႐ူး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ႐ွိ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ား ရ႐ွိေနေသာ ယခုလို အခ်ိန္အခါတြင္ စစ္အစိုးရအခက္ ျမန္မာျပည္သူအခ်က္ဟု သေဘာထားကာ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

ညီညီ(သံလြင္)


0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com