Monday, August 25, 2008

ให้กินหนูสู้กับข้าวปลาแพง และช่วยป้องกันข้าวไม่ให้ถูกกิน
ให้กินหนูสู้กับข้าวปลาแพง และช่วยป้องกันข้าวไม่ให้ถูกกิน


รัฐบาลของรัฐพิหารทางภาคอีสานของอินเดีย ได้ชักชวนประชาชนให้หันมากินหนูเป็นอาหารแทน เพื่อต่อสู้กับราคาอาหารที่แพงขึ้น และยังเป็นการช่วยสงวนข้าวปลาอาหารด้วย

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เรียกร้องให้พลเมืองทุกคนไม่ว่าจะเศรษฐีหรือยาจกให้หันมากินหนูต่างข้าว และยังจะได้ให้ร้านอาหารต่างๆ ปรุงอาหารด้วยหนูจำหน่ายด้วย "หากกินหนูจะเท่ากับยิงนก 2 ตัวด้วยกระสุนนัดเดียว เพราะจะช่วยป้องกันรักษาข้าวไว้ ไม่ให้ถูกหนูกิน ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณข้าวตามยุ้งฉางให้มากขึ้นด้วย" เจ้าหน้าที่อ้างว่า ฝูงหนูได้รุมกัดกินข้าวตามไร่นาและยุ้งฉางต่างๆ หมดไปถึงเกือบครึ่งต่อครึ่ง

รัฐมนตรีจิต ราม มั่นใจกล่าวอ้างว่า
"เราควรจะกินเนื้อหนูอันเป็นคุณแก่ร่างกายต่างข้าวที่แพงกันทุกคน เราร้อนใจอยากให้ทุกคนทำตาม เพราะวิกฤตการณ์อาหารกำลังร้ายแรงขึ้นทุกวัน" และเสริมว่าตัวเขาก็ยังกินหนูเช่นกัน ปัจจุบันในรัฐพิหารยังมีแต่พวกวรรณะต่ำ และคนยากคนจนเท่านั้น ที่กินหนูเป็นอาหาร.

ที่มา : ไทยรัฐ

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com