Tuesday, June 24, 2008

ျမန္မာျပည္ စြမ္းအင္ နဲ႔ အစားထုိးေလာင္စာျပသနာ

ေလာင္စာဆီ တစ္ေန႔တစ္ျခား ၾကီးျမင့္လာတဲ့ ဒီကေန႔မွာ အစားထုိးေလာင္စာစြမ္းအင္ သုံးဖုိ႔ ေျပာၾကတာ ပုိၾကားလာေနပါရတယ္။ စြမ္းအင္အျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဓိကသုံးစြဲရာျဖစ္တဲ့ ေရနံစိမ္းေစ်းႏွူန္းဟာ မႏွစ္က တစည္ကုိ ၇၀ ေဒၚလာကေန ျပီးေတာ့ အခုလက္႐ွိ ၁၄၀ ေဒၚလာကုိ ခုန္ပံ်ေက်ာ္လြား ေရာက္လာပါျပီ။ (တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ့ ၂၀၀၈ ႏွစ္ကုန္မွာ တစ္စည္ ေဒၚလာ ၂၀၀ ေလာက္အထိ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ မွန္းထားပါတယ္။

အခုလက္႐ွိအေျခအေနမွာ အစားထုိးေလာင္စာ (အဓိက ေရ၊ေန၊ေလ၊ ဘူမိအပူ၊နဲ႕ လယ္ယာစြန္႔ပစ္ပစၥည္း) စြမ္းအင္သုံးဖုိ႔ သင့္ေတာ္ပါျပီလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္႐ွိ အေနအထားအရ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ မိသားစု အေနနဲ႔ အိမ္သုံးအတြက္ေတာ့ တြက္ေျခကုိက္ သုံးစြဲဖုိ႔ ခက္ေနပါေသးတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားက အားသာခ်က္ မရေသးပါဘူး။ (ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေန နဲ႔ ေလ စြမ္းအင္အေၾကာင္းကုိပဲ အေလးထားေျပာသြားမွာပါ။ ) အေၾကာင္းေတြက ေတာ့

၁။ အစဦး ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ စရိတ္ အရမ္းၾကီးေနပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံက ဆုိလာျပားတုိ႔၊ ေလဒလက္တုိ႔ ဝယ္ရတဲ့ႏုိင္ငံဆုိေတာ့ ပုိေစ်းၾကီးတာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ထုပ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ အစုီးရက တပ္ဆင္သုံးစြဲ စရိတ္တစ္ခိ်ဳ႕ကုိ ပံ့ပုိးေပးထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အကုန္လုံး ကုိယ့္စရိတ္နဲ႔ကုိယ္ ဆုိေတာ့ ေစ်းေပါလာတဲ့အထိ (ေရနံေစ်းနဲ႔ကာမိတဲ့အထိ) ေစာင့္ရအုံးမွာပါ။

ထုိင္းက ျပဳလုပ္တဲ့ Research (၂၀၀၇)အရ စြမ္းအင္ Mass Production ထုပ္လုပ္တဲ့ စရိတ္ကေတာ့ ေရစြမ္းအင္က အေပါဆံုးပါ။ ဒုတိယကေတာ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ တာဘုိင္စက္႐ုံပါ။ (သူတုိ႔မွာ ညူကလီးယား စက္႐ုံမ႐ွိေသးတဲ့အတြက္ အဲဒီအတြက္ေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ထုပ္လုပ္မႈစရိတ္က သဘာဝ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာသံုး စက္႐ုံေတြထက္ သက္သာပါတယ္။)အၾကမ္းဖ်င္း ကိန္းဂဏန္းအရ လွ်ပ္စစ္ ၁ ယူနစ္ (နာရီကီလုိဝပ္)ထုပ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္က ေတာ့ ထုိင္းဘတ္အေနနဲ႔ ေရ - ၁.၅၊ ဂစ္စ္ ၄.၀၊ ေလ ၈.၀ နဲ႔ ေန က ၁၂.၀ ေလာက္ က်သင့္ပါတယ္။ (ဒီကေန႔ ၁ ဘတ္ကုိ ၃၆ က်ပ္ေလာက္ ေပါက္ေနပါတယ္။)

၂။ သဘာဝစြမ္းအင္ ထုပ္လုပ္ဖို႔ ေရ၊ေျမ အေနအထား အေကာင္းဆုံးမွာ မ႐ွိပါဘူး။ ေလစြမ္းအင္ စီးပြားျဖစ္ ထုပ္လုပ္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ ဥေရာပႏုိင္ငံနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ေလတုိက္ႏႈန္းနဲ႔ တုိက္ခတ္မႈ ပုံစံက ေလစြမ္းအင္အတြက္ အားရစရာ မ႐ွိပါဘူး။ ဆုိလာစြမ္းအင္ အေနနဲ႔ အီေကြတာနဲ႔ နီးလုိ႔ ေနရဲ႕ျပင္းအားေကာင္းေသာ္လည္း မုတ္သုန္ရာသီဥတု ရ႐ွိတဲ့၊ မုီးမ်ားျပီး တီမ္ထူတဲ့ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေနေရာင္က်ေရာက္ခ်ိန္ နည္းေနျပန္ပါတယ္။ (တကယ္ေတာ့ ကမာၻ မွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး ေဒသေတြကေတာ့ ကႏၲာရ ေဒသေတြပါ။ ေနေရာင္က်ေရာက္ခ်ိန္ မ်ားျပီး သာမာန္အားျဖင့္လည္း တစ္ျခားဘာမွလုပ္လုိ႔ မရတဲ့ ေပါမ်ားတဲ့ေျမ ေနရာ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။)

၃။ Municipal and Government Infrastructure Support ကလည္း သိပ္ Favorable မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဥပမာ တစ္ခု အေနနဲ႔ သူတုိ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ သင့္ရဲ႕ ပုိလွ်ံတဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေတြကုိ နီးစပ္ရာ အစုီးရ၊ ပုဂၢလိက ေတြရဲ႕ မဟာဓါတ္အားလုိင္း ေတြထဲကုိ ပုိ႔ျပီး ေရာင္းလုိ႔ရပါတယ္။ သင့္မွာ ဆုိလာစနစ္႐ွိတယ္ ဆုိပါဆုိ႔။ ေန႔ဘက္မွာ သိပ္အသုံးမ႐ွိတဲ့ အတြက္ ပုိေနပါလိမ့္မယ္။ ညဘက္မွာေတာ့ သင့္ရဲ႕ ဆုိလာျပားက ဘာစြမ္းအင္မွ ထုပ္လုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအခါမွာ မီးထြန္းဖုိ႔၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ ဖုိ႔စြမ္းအင္ကုိ မဟာဓါတ္အားလုိင္းဆီက (သင္ေရာင္းတဲ့ေစ်းထက္ အနည္းငယ္ ျမင့္တဲ့ေစ်းနဲ႔ ျပန္ဝယ္ရပါမယ္။) ျပန္အသုံးခ်ရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီစနစ္မ႐ွိဘူး ဆုိရင္ေတာ့ စြမ္းအင္ သုိေလာင္တဲ့စနစ္ တစ္ခုကုိ ထပ္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရအုံးမွာပါ။ အဲဒါကေတာ့ ဘက္ထရီပါ။(ဒီစရိတ္က ဘက္ထရီ မ႐ွိတဲ့ စနစ္တစ္ခုလုံးစရိတ္ထက္ ၁၀၀ % နီးပါးတက္လာအုန္းတဲ့ အျပင္ အသုံးျပဳမႈ သက္တမ္းကလည္း တုိလာအုန္းမွာပါ။ ဆုိလာျပား သက္တမ္းကေတာ့ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္႐ွိတဲ့အတြက္ ျပသာနာ သိပ္မ႐ွိပါဘူး။ ၁၀ ႏွစ္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆီလီကြန္ ဆုိလာျပားေစ်းႏႈန္းကလည္း ေခါက္ခ်ိဳးမက က်သြားမွာပါ။)

၄။ ဝန္ေဆာင္တပ္ဆင္ေပးသူ နဲ႔ သုံးစြဲသူ ရဲ႕ နည္းပညာ ဆုိင္ရာအားနည္းမႈပါ။ ေလဒလက္ တပ္လုိ႔မွ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ မုတ္သုန္အဝင္ ေလၾကမ္းလုိ႔ စက္ပုိင္းမွာ ဒလက္၊ေမာ္တာနာသြားတာနဲ႔။ လွ်ပ္စစ္ပုိင္းမွာ မီးအဝင္ၾကမ္းျပီး ျပသာနာေပးတာနဲ႔။ ေနစြမ္းအင္ က်ေတာ့လည္း တပ္ဆင္မႈ ေနရာနဲ႔ အေနအထား အေကာင္းဆံုး မရတာ။ ဆုိလာျပား ကုိ ထိမ္းသိမ္းမႈနည္းလို႔ စြမ္းအားျပည္႔ မရတာ။ ဒါက ျပသာနာ တစ္ခ်ိဳ႕ပါ။

ဒါဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္စရာ လမ္းက မ႐ွိေတာ့ျပီလား။ အစုိးရရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စနစ္က အားထားမရေတာ့ အခုလက္႐ွိေတာ့ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ပုဂၢလိက မီးေပးစနစ္ ပဲ အားကုိးေနရ အုံးမွာပါ။ တစ္ခ်ိဴ႕ေဒသေတြ မွာဆုိ ဒီဇယ္ေစ်းအတုိင္း လွ်ပ္စစ္ေစ်းက ေပါက္ေနတာပါ။ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ ၁၂၀၀ က်ပ္ ဆုိရင္ မီးေစ်း တစ္ယူနစ္ ၁၂၀၀ က်ပ္ေပါ့။ တကယ္တမ္း ထုပ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္က(ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမပါဘဲ) ဆီေစ်းရဲ႕ တစ္ဝက္ေလာက္ ဘဲ ႐ွိပါတယ္။ (စကားမစပ္ ပုဂၢလိက မီးေပးတဲ့သူကုိပဲ အျမတ္ၾကီးစားတယ္ လုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီျပသာနာ ရဲ႕ အဓိက ဇတ္ေကာင္ က အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေကာက္႐ုိးပုံ ေစာင့္ေခြးပါ။ ကုိယ္တုိင္လည္း လုပ္မေပးႏုိင္ပါဘူး။ - တကယ္ေတာ့ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀၀ ဂစ္ေရာင္းလို႔ ပုိတဲ့ေငြနဲ႔ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ေဟာင္းႏြမ္းျပီးသုံးမရေတာ့တဲ့ ဓါတ္အားစနစ္ကုိ ျပန္အဆင့္ျမင့္လုိ႔ရပါတယ္။ ေလာင္စာကလဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ဓတ္ေငြ႔ေတြ ေပါမွေပါပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္း ဒီေငြေတြတစ္ဝက္ေလာက္က သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ထားတဲ့ေငြလဲႏႈန္းေစ်းနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ေငြစာရင္းထဲကုိ ေရာက္သြားျပီး က်န္တာေတြက တပ္မေတာ္ စရိတ္ကုိ ေရာက္သြားျပန္ေရာ။ - တရားမဝင္ ေဒသ နားလည္မႈနဲ႔ပဲ သူတုိ႔နဲ႔ အလြမ္းသင့္တဲ့ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြကုိပဲ ပြင့္လင္းတဲ့ ျပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ တင္ဒါေတြ မ႐ွိပဲ မီးေပးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ခိုင္းထားတာပါ။ မေရရာမႈနဲ႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ စရိတ္ အျမန္ဆုံးျပန္ရေအာင္လုပ္ဖုိ႔ရယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ႒ာနဆုိင္ရာေတြကုိ အလကားေပးထားတဲ့မီးရယ္၊ လက္ဖက္ရည္ဖုိး - ဒီလက္ဖက္ရည္ဖုိးနဲ႔ပဲ တုိက္ေတြေဆာက္ၾကတာ မနည္းေတာ့ပါဘူး - ေတြေၾကာင့္ ပုဂၢလိက မီးေစ်းက ဒီေလာက္ ျဖစ္ေနတာပါ။

ဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေကာင္းဆုံး လုပ္ႏုိင္တာကေတာ့ စြမ္းအင္ေခြ်တာေရး လုပ္ဖုိ႔ပါပဲ။ သင့္ရဲ႕မီးေခ်ာင္းေတြ။ တီဗြီ၊ ေရခဲေသတာၲ ေတြကုိ စြမ္းအင္ Efficiency ပုိ႐ွိတဲ့ ဟာနဲ႔အစားထုိးတာေတြ၊ အသုံးမလုိတဲ့ ေနရာမွာ မလုိအပ္တဲ့ မီးေတြပိတ္ထားဖုိ႔ ဆုိတာေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေလာင္စာ ျပသာနာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕လူေနမႈစရိတ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈေတြ အမ်ားၾကီးလုိက္တက္လာ ဖုိ႔ ႐ွိပါေသးတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဟုိတစ္ေလာက သတင္းစာ ထဲမွာ ပါသလုိ ႏြားနဲ႕ ’မီးထြန္း’ ဖုိ႔ ကုိေတာ့ မစဥ္းစားၾကပါနဲ႔။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာ သင္ကုိယ္တုိင္ ဝင္ျပီး ႏြားဝင္လုပ္ေနရမွာပါ။ :)

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com