Saturday, June 7, 2008

အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ား ဘာေၾကာင့္ ၀င္ခြင့္မျပဳတာလဲ

ေအာင္ေဇာ္ | ဇြန္ ၆၊ ၂၀၀၈ -The Irrawwady
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အႀကီးအကဲ ေရာဘတ္ဂိတ္ (Robert Gate) က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မုန္တိုင္း ကပ္ေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားကို အေမရိကန္စစ္သေဘၤာမ်ားက ၀င္ေရာက္ကူညီေပးရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ျမန္မာ စစ္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ နားပင္းေနသည္၊ မထံုတက္ေတးေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ခ်က္က မွား ယြင္းေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို သက္ဦးဆန္ပိုင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စစ္ဘုရင္မ်ားသည္ နားပင္းေနျခင္း၊ မထံုတက္ေတးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ အမွန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အတြင္းေၾကဒဏ္သင့္ခံထားရသည့္ ၎ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အေရးပါေနသည္၊ သူတို႔သာ တိုင္းျပည္အာဏာကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါက ႏိုင္ငံႀကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သည္ဟူသည့္ ထင္တလံုး ဘ၀င္ျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႔ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကလည္း အလားတူ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ မုန္တိုင္းကပ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို အေမ ရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ားက ကယ္ဆယ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည့္ ယခုကိစၥသည္ ကိုလိုနီအတိတ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ကိုင္စြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား မုန္းတီးေရး အယူအဆမ်ားႏွင့္ လားလားမွ် ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါ။

ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနသည့္ကိစၥမွာ အကယ္၍ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ကပ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ၀င္ေရာက္ကယ္ဆယ္ရန္ ၀င္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက၊ လူထု မ်ားက သူတို႔အားကိုးႏွင့္ အံုႂကြဆန္႔က်င္လာၾကၿပီး စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားလိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာက္ တရားေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊဦးေဆာင္သည့္ စစ္အုပ္စုက အေမရိကန္မ်ားကို ၀င္ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တို႔က လူသားခ်င္းစာနာမႈကိစၥသက္သက္ျဖင့္သာ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ဆိုသည္ကို ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အမွန္တကယ္ စိတ္ထဲတြင္ ယံုၾကည္ထားႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ မယံုၾကည္သည္က သူတို႔၏ လူထုမ်ားကိုယ္တိုင္ကိုပင္ ျဖစ္ သည္။ ၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ျမန္မာလူထုက အားကိုး၍ အံုႂကြႏိုင္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ မ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဆိုၾကပါစို႔။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ အေမရိကန္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ လက္ကမ္းႀကိဳဆို၍ သူတို႔မုန္းေနၾကသည့္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ စစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ေပးေရး တိုက္တြန္းၾကမည့္ အေနအထားကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး တာ၀န္ျဖင့္ ၀င္လာၾကမည့္ တပ္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အစိုးရေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ၿပီး၊ သန္းေရႊစစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ၾကမည့္ လူထုအံုႂကြမႈကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးမည့္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ USS Exxes က ဦးေဆာင္လာသည့္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေနရန္ အေၾကာင္း မရွိပါ။ သူတို႔ ျပန္ထြက္ခြာသြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အကူအညီ ကုန္ခ်ိန္ တန္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ေဆာင္ထားသည့္ ျပင္သစ္စစ္သေဘၤာ မစ္ (စ္) ထရယ္ (Mistral) လည္း ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အနီးမွ ခြာ၍ သြားခဲ့ရပါသည္။ သူတို႔က မုန္တိုင္း ဒဏ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ခံစားခဲ့ ၾကရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား တိုက္ရိုက္ခ်ေပးခြင့္ မျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သေဘာထားအေပၚ အံ့ၾသ တုန္လႈပ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

ယခုရွိေနသည့္ အေမရိကန္ေရတပ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ ကမ္းတက္ေရယာဥ္ ၃ စီးပါ၀င္ၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းႀကီးမ်ား တင္ခ်ႏိုင္သည့္ ရဟတ္ယာဥ္ႀကီး ၂၂ စီး ပါ၀င္သည့္ USS Essex စစ္သေဘၤာႀကီးလည္း ရွိေနပါသည္။ ထိုမွ်မက အျခားကမ္းတက္ ယာဥ္ ငယ္မ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ အေမရိကန္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့ေလပိုင္နက္အတြင္း ပ်ံသန္းခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အူတာေပါင္ေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ အကူအညီပစၥည္းမ်ား သယ္ပို႔ေပးရန္ စီ-၁၃၀ အမ်ဳိးအစား ကုန္တင္ေလယာဥ္အခ်ဳိ႔ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤအေနအထားကပင္ စစ္အစိုးရ၏ ခြဲျခားက်င့္သံုးေနသည့္ မူ၀ါဒကို သိသာထင္ရွားေစပါသည္။

အရပ္သား အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤႏႈတ္ကတိကိုပင္ အျပည့္အ၀ လိုက္နာျဖည့္ဆီးေပးျခင္း မရွိေသးပါ။

စစ္အစိုးရ၏ ယခုအျပဳအမူကို "ရာဇ၀တ္မႈသင့္ေစသည့္ လ်စ္လ်ဴရႈမႈ" ဟု ေရာဘတ္ဂိတ္က ေဖာ္ျပစြပ္စြဲခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္ အစိုးရထံသို႔ ၁၅ ႀကိမ္ထက္မနည္း ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ USS Essex သေဘၤာမွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အကူ အညီေပး ေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ခ်ပို႔ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားအားလံုးကို စစ္အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ စစ္အစိုးရ ဆက္လက္ေခါင္းမာေနပါက ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကၾကရလိမ့္မည္ ဟု ဂိတ္က ေျပာခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ ကယ္ဆယ္ေရး စစ္အဖြဲ႔ကို ၀င္ခြင့္ျပဳ၍ အမွန္တကယ္ ကပ္ေဘးသင့္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္ထက္စာလွ်င္၊ ယခုလို မထံုတက္ေတးေန၍ မုန္တိုင္းသင့္ ရြာသား ေထာင္ဂဏန္းအခ်ဳိ႔ကို ေသဆံုးေစလိုက္ သည္ကမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအတြက္ ပို၍ လံုျခံဳမႈ ရွိပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက အေမရိကန္စစ္သေဘၤာမ်ား အလာကို ေစာင့္ႀကိဳေနၾကသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ေကာင္းေကာင္း သိထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက စစ္သေဘၤာမ်ား သယ္ေဆာင္လာမည့္ ရိကၡာ အကူအညီမ်ား သက္သက္မွ်ကိုသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္၌ Coral Sea အမည္ရ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ေရတပ္စစ္သေဘၤာ ၅ စီးကို ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အနီး ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည္ ဆိုၿပီး၊ အေမရိကန္ သံရံုးကို ေစာဒကတက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါေသးသည္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ မျဖစ္ပြားမီ ၆ ရက္ အလိုတြင္ ဤသို႔ ၀င္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဤသို႔ ႏိုင္ငံျခား စစ္သေဘၤာမ်ား ေတြ႔ရသည့္ လကၡဏာကို ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအပါအ၀င္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အလြန္အမင္း စိုးရိမ္မႈ ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကာလမ်ားက ဦးေန၀င္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထံမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားအပါအ၀င္ စစ္ေရးအကူအညီမ်ားကို ရရွိ ခံစားႏိုင္ခဲ့ၾကပါေသးသည္။

၎အတိတ္ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္အရာရွိမ်ားကို အေမရိကန္ရွိ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေလ့က်င့္ သင္ယူေစႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္မူ၀ါဒအရ ဆိုလွ်င္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ အေနအထားမွလြဲ၍ က်န္ကာလမ်ားတြင္ အေမရိကန္မ်ားကို ႀကိဳဆိုသည့္သေဘာထားရွိၿပီး ယခုတိုင္လည္း ဤမူကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဤမူအရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုႂကြမႈကာလ၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အေမရိကန္သံရံုးရွိ ၎တို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားကို ကယ္ဆယ္ထုတ္သြားႏိုင္ေရး အတြက္ စီ-၁၃၀ အမ်ဳိးအစား ကုန္တင္ယာဥ္တစီး ျမန္မာျပည္သို႔ ဆင္းသက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က ေကာလာဟလမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို အကူအညီေပး ေရးအတြက္ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ား လမ္းတြင္ လာေနၾကၿပီဟု လူအမ်ားက ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေကာလာ ဟလမ်ားေၾကာင့္ပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ား နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ေတာတြင္းသို႔ ထြက္ခြါ၍ လက္နက္ကိုင္တိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤ ေကာလာဟလမ်ားမွာ အမွန္ မျဖစ္ခဲ့ဘဲ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မွ်သာ အျဖစ္ရွိခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမ်ား ကလည္း အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိမလာခဲ့ၾကပါ။

ဤအျဖစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာသည့္ကာလတိုင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက စစ္သေဘၤာမ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခု တႀကိမ္တြင္မူ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေၾကကြဲဖြယ္ကိစၥမွာ ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း ဤသေဘၤာမ်ား အမွန္တကယ္ ေရာက္မလာဘဲ စိတ္ကူးယဥ္သဖြယ္သာ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္သို႔ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အၾကား၌ အခ်င္း ခ်င္း တီးတိုး ရယ္စရာ ေျပာခဲ့ၾကေသးသည္။ " စိန္ၿပီးလွ်င္ ေရႊလာလိမ့္မည္" ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အီရတ္အာဏာရွင္ ဆက္ဒမ္ဟူ (စိန္) ၿပီးလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္း (ေရႊ) အလွည့္က်လာမည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာ ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း ေကာလာဟလအသစ္တခုက လူအမ်ား ပါးစပ္ျဖားတြင္ ေရပန္းစားေနျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားက စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့စြာျဖင့္ ေကာင္းကင္ေပၚသို႔ ေမာ့ၾကည့္၍ ေလယာဥ္မ်ားမွ က်ဆင္းလာမည့္ အကူအညီ ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကစဥ္တြင္ အၾကံေပးနကၡတ္ေဗဒင္ဆရာတဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကို ေျပာလာသည္ဟု ဆိုပါ သည္။ အကယ္၍ ယူနီေဖာင္း၀တ္ လူျဖဴတဦးသာ ျမန္မာ့ေျမေပၚသို႔ ဆင္းသက္လာခဲ့ပါက စစ္အစိုးရ ခ်က္ခ်င္းၿပိဳကြဲရၿခိမ့္ မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက အေမရိကန္ေရတပ္မ်ား အကူအညီေပးလာမည့္ ကိစၥ ကို ျငင္းဆန္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူႏွင့္အတူ ေဗဒင္နကၡတ္အယူသည္းလွသည့္ ၎၏ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကလည္း ေထာက္ခံ တိုက္တြန္းေပးေနပံု ရပါသည္။

ကမ္းတက္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းသက္လာမည့္ အေမရိကန္စစ္သားမ်ား ကို "သူတို႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေပးၾကမည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား" ဟု အထင္မွားႏိုင္ၾကပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဧရာ ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၏ ျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ပါ လူထုအံုႂကြမႈမ်ား မီးေမႊးေပးလိုက္သလို ထေတာက္လာၾကမည္မွာ သံသယရွိစရာ မလိုပါ။ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္၍ ရွင္က်န္ရစ္ရသူမ်ားက အကူအညီမ်ား ေတာင္းဆိုၾကမည့္အျပင္၊ ယခုအခါ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံေနၾကရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း အကူအညီေတာင္းၾကမည္မွာ မလြဲပါ။ ျမန္မာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ ၿငိစြန္းရမႈမ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသသည္ပင္ စစ္ေျမတလင္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာပါက ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွ်ႏွင့္ပင္ တန္႔ေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္မည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူထုအံုႂကြမႈလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါေသးသည္။

အေမရိကန္စစ္သားမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ခံတပ္ ေနျပည္ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ႏွင့္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ စစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ နာရီ၀က္မွ်ပင္ မၾကာႏိုင္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ ၎၏ လက္ေ၀ခံ လူ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ အုပ္စု ကိုသာ ဖယ္ရွားလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ကပါ ဤသို႔ေသာ သမိုင္း၀င္အခြင့္အေရးမ်ဳိးကို ပူးေပါင္းလက္တြဲ ဆင္ႏႊဲၾကလိမ့္မည္ဟု လူအမ်ားက ယံုၾကည္ ထားၾကပါသည္။

ဤအျဖစ္က ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္အျဖစ္မွ်သာ က်န္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကို တရား ဥပေဒေရွ႔ေမွာက္ ပို႔ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမွ တႀကိမ္လႊဲေရွာင္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူျပည္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ကို စေတး၍ သူ၏ လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း လမ္းရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္သေဘၤာမ်ားကလည္း ဒုကၡသည္ မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား မေပးႏိုင္ဘဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ရပါသည္။

ဤစစ္သေဘၤာမ်ားကို ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကနဦးကပင္ သိရွိ ထား၊ ႀကိဳတြက္ထားသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ခ်ေပးရမည့္အစား လူမုန္းမ်ားလွသည့္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားရျခင္းမ်ဳိးႏွင့္လည္း ေနာက္ဆံုး ၾကံဳႀကိဳက္ရေကာင္း ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ ယခုသူတို႔ ၾကံဳႀကိဳက္ရသည့္ တာ၀န္သည္လည္း မၿပီးဆံုးေသးသည့္ တာ၀န္မ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔အတြက္ မခက္ခဲလွသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရႈပ္ကို ရွင္းရန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသခ်ာသည္မွာ ဤတာ၀န္က နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ က်န္ခဲ့သည့္ အပ်က္အစီးမ်ားကို ရွင္းလင္းရသည္ေလာက္ ခက္ခဲပင္ပန္းလွမည္ မဟုတ္ျခင္းပင္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com