Tuesday, June 26, 2007

ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆင္ျခင္း

အိုင္ဒီယာေခတ္
အိုင္ဒီယာ ေခတ္ႀကီးကို မဟာ အိုင္ဒီယာ ကြက္လပ္ႀကီး တခုႏွင့္ စတင္ လိုက္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ထူးဆန္း သလို ျဖစ္ေန မည္လား မဆို ႏိုင္ပါ။ ယံုခ်င္ယံု၊ မယံုခ်င္ေန။ ဤအတိုင္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

၁၉၆ဝ အလြန္ ႏွစ္မ်ား ေလာက္က ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံ၊ ပါရီ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုဘြန္း တက္ကသိုလ္ ရင္ျပင္တြင္ လက္ေရး ၾကမ္းၾကမ္းျဖင့္ ေရးထားေသာ ပိုစတာ တခု ေပၚလာသည္။ ‘အိုင္ဒီယာသို႕ ပါဝါ အပ္ေလာ့’ (All Power to Idea) ဟု ဆိုသည္။ ဤ ေ0x143ကးေၾကာ္သံျဖင့္ ထိုစဥ္က အၿပိဳင္ ျဖစ္ေနေသာ မဟာ အိုင္ဒီယာႀကီး ႏွစ္ခုကို မွတ္ေက်ာက္ တင္လိုက္ရာ အေျဖ တခု ထြက္လာသည္။ ‘မည္သည့္ မဟာ အိုင္ဒီယာမွ ၿပီးျပည္စံုေသာ အမွန္တရား မဟုတ္’ ဆိုေသာ ေကာက္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖင့္ မဟာ အိုင္ဒီယာ ကြက္လပ္ႀကီး တခု ေပၚလာ သလို အိုင္ဒီယာ သစ္မ်ား အတြက္ တံခါး က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္လိုက္ သလိုလည္း ရွိေတာ့သည္။ ဤသည္ပင္ အိုင္ဒီယာ ေခတ္တခု မီး႟ွႃး သန္႕စင္ လိုက္သည့္ အဖြင့္ ျပကြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႕ ျပည္ဖံုး ကားႀကီး ဖြင့္လိုက္ သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႟ုတ္တရက္ အေျဖေပးဖို႕ မလြယ္သည့္ ေမးခြန္း မ်ားလည္း လွ်ံက် လာသည္။ အိုင္ဒီယာ၏ မူလ အစသည္ ဘာလဲ။ အိုင္ဒီယာ ေကာင္းေတြ ဘယ္က လာသလဲ။ ပိုေကာင္းတဲ့ အိုင္ဒီယာ ေတြရဖို႕ ဘယ္လို ဖန္တီး ၾကမလဲ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ လာသည့္တိုင္ တိတိပပ အေျဖ မေပး ႏိုင္ေသးသည့္ ပုစာၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ဦးေႏွာက္ မီးပြိဳင့္
‘အိုင္ဒီယာသည္ ဦးေႏွာက္၏ ထြက္ကုန္’ ဟု အၾကမ္း အားျဖင့္ ယူဆ ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ ပထမဆံုး အေျဖ ရွာၾက သူမ်ား ထဲတြင္ ‘ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႟ံုေၾကာ ပါရဂူမ်ား’ (Neurologists) မ်ားပါ ဝင္လာ ပါသည္။ ကာလီ ဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ‘ဗြီအက္(စ္)ရမ္ အခ်န္ဒရန္’ ၏ အလိုအရ အိုင္ဒီယာ ဖန္တီးေရးသည္ Synesthesia ဆိုေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ လူတြင္ ရွိေသာ အာ႟ံုခံ ကိရိယာ မ်ားကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ၾကည့္ျခင္းဟု နားလည္ ရပါသည္။ ဥပမာ - ရနံ႕ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လံႈ႕ေဆာ္မႈ တခုကို ဂႏၶာ႟ံုႏွင့္ မခ်ည္း ကပ္ဘဲ ႟ူပါ႟ံုႏွင့္ ခံစား ၾကည့္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပန္းတပြင့္ ေမႊး မေမႊးကို နမ္းမၾကည့္ဘဲ အေရာင္အေသြးကို ၾကည့္ၿပီး အကဲ ျဖတ္သည့္ သေဘာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ ဤ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ိဳးကို ပန္းခ်ီ ဆရာမ်ား၊ ဂီတ ဆရာ မ်ားႏွင့္ ကဗ်ာ ဆရာ မ်ားက သာမန္လူထက္ ၆ ဆမွ ၇ ဆထိ ပိုစြမ္း သည္ဟု ဆိုသည္။

ဤ ေတြ႕ရွိခ်က္ မွစ၍ အိုင္ဒီယာ၏ ေမြး သမိခင္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ‘တီထြင္ ဖန္တီးမႈ’ (Creativity) ကို ဤသို႕ အဓိပၯာယ္ ဖြင့္လိုက္သည္။ ‘အဆက္အစပ္ မရွိဟု ယူဆ ရေသာ အရာ မ်ားကို ဆက္စပ္ ေပးလိုက္ျခင္း သည္ပင္ တီထြင္ ဖန္တီးမႈ ျဖစ္၏’ (Linking Seemingly Unreleated Things) ဟု ဆိုပါသည္။ ဤ ေနရာတြင္ ‘ေတြ႕ရွိခ်က္’ ကို အေျခခံေသာ သိပၯံ သမား မ်ားထက္ ‘စိတ္ကူး’ ကို အာ႟ံု 0x150ြတ္တတ္ေသာ အႏုပညာ သမားကို ပို အမွတ္ ေပးထားသည္။ ထက္သန္ေသာ စိတ္ကူးက ‘ဦးေႏွာက္ အကန္႕မ်ား’ (Brain’s lobs) ကို လမ္းေဖာက္ ဆက္သြယ္ ေပးႏိုင္ သည္ဟု ေဟာပါသည္။ အဆိုပါ ဦးေႏွာက္ အကန္႕မ်ား အၾကားမွ ‘မီးပြိဳင့္’ မ်ားက အခ်က္အလက္ကို ‘အနီ’ ျပၿပီး စိတ္ကူးကို ‘အစိမ္း’ ျပသည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်က္အလက္ မ်ားက ကန္႕သတ္ စဥ္းစား တတ္ၿပီး စိတ္ကူးက စီးေမ်ာ တတ္သည့္ သေဘာဝ ရွိသည္ဟု ဆိုလို ခ်င္ဟန္ ရွိပါသည္။

သို႕ျဖင့္ အိုင္ဒီယာ ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ပထမ လိုအပ္ခ်က္ကို ရရွိ လိုက္သည္။ ‘စိတ္ကူးကို လႊတ္ထားလိုက္’ (Free The Fancy) ဟူ၏။


အလြတ္ဇာတ္တိုက္ျခင္း
အိုင္ဒီယာ ရွာပံုေတာ္၏ ဤအဆင့္တြင္ ပါဝင္ လာသူမွာ ႟ူပေဗဒ ပညာရွင္ (Physicist) တဦး ျဖစ္ေသာ ‘ပါသာမီထရာ’ ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ ႟ူပေဗဒ သမား ဆိုေသာ္လည္း မီထရာမွာ ႟ုပ္ အစြဲႀကီးသူ မဟုတ္ပါ။ အၾကမ္းထည္ ႟ုပ္မ်ားက တိက် ေသာ္လည္း ေရရွည္ မခံသည့္ အမွန္ ကိုသာ ေပးစြမ္းသည္။ ဖမ္းဆုပ္ဖို႕ ခက္ႏိုင္ ေသာ္ျငား ေရရွည္ အသံုးတည့္ ႏိုင္မည့္ ‘စီးေမ်ာ အမွန္’ (Floating Truth) အတြက္ ဆိုလွ်င္ ႟ုပ္ႏု ႟ုပ္ၾကည္မ်ား ကိုသာ အားကိုး ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ သူေျပာေသာ ႟ုပ္ႏု ႟ုပ္ၾကည္မွာ ‘ဦးေႏွာက္ လိႈင္းမ်ား’ (Brain Waves) ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ လိႈင္းမ်ား၏ သဘာဝကို အဓိပၯာယ္ ဖြင့္ျပန္ရာ ႟ူပေဗဒ ဆရာ၏ ႟ုပ္ မဆန္ေသာ ကဗ်ာ အေတြးမ်ားကို ရရွိ လိုက္သည္။ ဦးေႏွာက္ လိႈင္းမ်ားကို အမိန္႕ေပး ေစခိုင္း၍ မရပါ။ သူတို႕႔က ဖိစီးမႈကို မုန္းသည္။ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးေသာ စိတ္ႏွင့္မွ သြက္သြက္လက္လက္ ကစား ခ်င္တတ္သည္။ ထို႕ထက္ တိက်မႈ ႏွင့္လည္း သဟဇာတ မျဖစ္ဟု ဆိုပါ ေသးသည္။ တိက်မႈက လိႈင္း အလ်ားကို တံုးတိတိ ျဖတ္ပစ္သည္။ စိတ္ရွိ လက္ရွိ ကြန္႕ျမႃးခြင့္ မရ။ မေရရာမႈ ကသာ လိႈင္း အလ်ားကို ဆန္႕ထုတ္ ႏိုင္သည္။ လိႈင္းအလ်ား ရွည္ေလ၊ စိတ္ကူးခြင္ က်ယ္ေလ၊ အိုင္ဒီယာ ထြက္ေလဟု ဆိုပါသည္။ 'က႗န္ေတာ္ ဦးေႏွာက္ေတြ ဝန္ပိသလို ျဖစ္လာရင္ က႗န္ေတာ္ေတာ့ ႟ုပ္ရွင္ တကား ၾကည့္ပစ္ လိုက္တယ္။ ဒါမဟုတ္ သီခ်င္း တပုဒ္ ေအာ္ဆို လိုက္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာ တပုဒ္ ေကာက္ဖတ္တယ္။ ဘာရယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အဖိခံ ထားရတဲ့ ဦးေႏွာက္ကို ‘ဆြ’ လိုက္တာပါ။' မီထရာ၏ အလိုအရ အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ ဆြနည္းမွာ အယူအဆ မတူသူ မ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာျခင္းဟု ဆိုသည္။ 'ကိုယ့္ဖာသာ ေသခ်ာ ေန႟ံုနဲ႕ ဘာလုပ္ မလဲဗ်ာ။ ပ်င္းစရာႀကီးပါ။ ျငင္းေဖာ္ ျငင္းဖက္ကို ရန္သူ လိုေတာ့ မျမင္လိုက္နဲ႕။ သူငယ္ခ်င္းလို သေဘာထား၊ ေမတၩာနဲ႕ ဆက္ဆံ ေပါ့ဗ်ာ …' ေျပာရင္းမွ သူက ဥပမာ တခု ေပးပါသည္။ Jam Session ဟု ဆိုသည္။ ‘ဂ်ပ္(စ္) ဂီတ သမားမ်ား အလြတ္ ဇာတ္တိုက္ ၾကသလို’ ဟု အဓိပၯါယ္ ရသည္။ ဂ်ပ္ (စ္) ဂီတ ျဖစ္၍ လြတ္လပ္သည္။ အလြတ္ ဇာတ္တိုက္ျခင္း ျဖစ္၍ မွားမွာ ေၾကာက္စရာ မလို …။ ရည္႟ြယ္ခ်က္က ပိုလွေသာ သံစဥ္ရွာေရး …။

သို႕ျဖင့္ ဒုတိယ လိုအပ္ခ်က္ကို ရလိုက္သည္။ ‘ေမတၩာျဖင့္ ဒိုင္ယာေလာ့ပါ’ (Dialogue with love) ဟူ၏။


လက္ခုပ္သံ မလို
အိုင္ဒီယာျဖင့္ လက္ေတြ႕ အလုပ္ လုပ္ေန ၾကရေသာ ‘ဘိဇနက္ သမားမ်ား’ Business Men လည္း စကားဝိုင္းထဲ ဝင္လာရာ ပြဲမွာ ပိုစည္ လာေတာ့သည္။ Honeywell International Inc မွ ဥက္က႒ေဟာင္း ျဖစ္သူ ‘ေလာရင့္ေဘာ့စီဒီ’က အိုင္ဒီယာေကာင္း ဖန္တီးေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ တခုကို ဤသို႕ ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။ သူ ျဖည့္စြက္ လိုက္သည္က ‘ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕ ေတြးတတ္ျခင္း’ (Rebel Thinking) ဟု ဆိုသည္။ 'က်ဳပ္တို႕ ဘိဇနက္ ေလာကက ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕ ေတြးတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးကို မႀကိဳက္ဘူးဗ်။ အဲဒါ မွားတယ္။ မေရရာမႈနဲ႕ နပမ္း လံုးေန ရတဲ့ ခုလို ကာလ မ်ိဳးမွာ ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕ ေတြးပါမွ တန္ရာ က်မယ္'။

သူက တဟုန္ထိုး ေအာင္ျမင္မႈ ရလာသည့္ သုေတသန အဖြဲ႕ေလး တခု အေၾကာင္းကို သာဓက တင္ျပသည္။ ‘မိုးေသာက္ၾကယ္’ (Morning Star) ဆိုေသာ ရင္းႏွီး ျမၟဳပ္ႏွံ႕မႈ ဆိုင္ရာ သုေတသန အဖြဲ႕ေလး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အဖြဲ႕ေလးကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က ခ်ီကာဂို ၿမိဳ႕ရွိ တိုက္ခန္း က်ဥ္းေလး ထဲမွ စတင္ ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ဆို၍ စတင္ ထူေထာင္သူ ‘ဂ်ိဳးဇက္ မန္ဆူတို’ အပါအဝင္ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ မွ်သာ ရွိသည္။ ယခုေတာ့ ဝန္ထမ္း အင္အား ၈ဝဝ မွ် ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွား ေနသည့္ ‘သုခမိန္ အဖြဲ႕ႀကီး’ (Think Tank) ျဖစ္ေန ပါၿပီ။ ဤ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ဝန္ထမ္း သစ္မ်ား ေခၚသည့္ ေၾကာ္ျငာမွာ သူမ်ားႏွင့္ မတူ။ တမူ ထူးသည္။ ‘အေျဖာင့္ စဥ္းစားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ မလို၊ ေကြ႕ေကြ႕ေကာက္ေကာက္ စဥ္းစား တတ္သူ မ်ားသာ အလို ရွိသည္’ ဟူ၏။ (No Linear Thinkers, Just Non-Linear Thinkers) ဟု ေၾကာ္ျငာသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ ဥက္က႒ ျဖစ္သူ ဂ်ိဳးဇက္ မန္ဆူတို၏ စကား တြင္လည္း စဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ား ပါလိမ့္မည္ ထင္သည္။ သူက စီအီးအို အစည္းအေဝး မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သူ႕အျမင္ကို ဤသို႕ ေျပာပါသည္။ 'အစည္းအေဝး ေတြမွာ က႗န္ေတာ္ အေၾကာက္ဆံုးက လက္ခုပ္သံ ပဲဗ်။ က႗န္ေတာ္လည္း မိန္႕ခြန္း ေ0x144ခၿပီးေရာ လက္ခုပ္ေတြ တေျဖာင္းေျဖာင္း တီးၿပီ ဆိုရင္ သြားၿပီ။ ဒီ လက္ခုပ္ သံက က႗န္ေတာ္တို႕ အဖြဲ႕ နိဂံုး ခ်ဳပ္ေတာ့မယ့္ မရဏ ေမာင္းသံပဲ။ က႗န္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္တာက က႗န္ေတာ္ မိန္႕ခြန္းကို ကန္႕ကြက္ ႟ံႈခ်မယ့္ ေဝဖန္သံ ေလဗ်ာ။ ဒါမ်ိဳး တုန္႕ျပန္မွ က႗န္ေတာ္ လိုခ်င္တဲ့ စုေပါင္း အိုင္ဒီယာကို ရမွာေပါ့။ လက္ခုပ္ တီးဖို႕ အတြက္ေတာ့ က႗န္ေတာ္ သူတို႕ကို လခ ေပးမထား ႏိုင္ဘူး' ဟူ သတတ္။

သို႕ျဖင့္ အိုင္ဒီယာ ဖန္တီးေရး အတြက္ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ တခု ရလာ ခဲ့ပါသည္။ ‘ေဖာက္ထြက္ စဥ္းစား’ (Break through Thinking) ဟူ၍ ျဖစ္ပါ၏။


လိပ္ျပာႏွင့္ ပိတုန္း
ဘိဇနက္ ေလာကကို ေက်ာ္၍ ေရပန္း စားလာေသာ ေဝါဟာရ တခု ရွိပါသည္။ Brainstorming ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ သူမ်ား ထံမွ အိုင္ဒီယာ သစ္မ်ား ထြက္လာရန္ ဖန္တီးသည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ အိုင္ဒီယာ သစ္မ်ား ထြက္လာရန္ ဖန္တီးသည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ အိုင္ဒီယာ မ်ားကို ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေစျခင္းဟု နားလည္ ရသည္။ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆင္ျခင္းဟု တိုက္႟ိုက္ ျပန္ဆို ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ‘မုန္တိုင္းဆင္’ ဆို၍ စကားလံုးက ၾကမ္းသေယာက္ေယာင္ ရွိခ်င္ ရွိမည္။ စင္စစ္ မၾကမ္းပါ။ တကယ့္ အႏုပညာ စစ္စစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္မုန္႕ကို ဓားထက္ထက္ျဖင့္ လွီးသည့္တိုင္ အားလံုး ခြဲေဝ စားဖို႕ ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာကို ေဖာက္ထြက္ စဥ္းစား သည့္တိုင္ ပိုေကာင္းေသာ အစဥ္အလာသစ္ တခု ဖန္တီးဖို႕ ျဖစ္သည္။ တဦးႏွင့္ တဦး အေရခြံ ခြာၾက သည့္တိုင္ ေမတၲာ မပ်က္ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ ဆန္႕က်င္ ဘက္မ်ား ျပည့္လွ်မ္း ေနသည္ ျဖစ္၍ ဟဲဗီးဝိတ္ လက္ေဝွ႕ ခ်န္ပီယံေဟာင္း ‘မိုဟာမက္ အလီ’ ၏ စကား တခြန္းကို အမွတ္ရ စရာ ျဖစ္လာသည္။ ‘အလီ’ က သူ၏ ဗ်ႃဟာကို ‘လိပ္ျပာေလး လိုဝဲ၊ ပိတုန္းေလးလို တုပ္’ ဟု ဖြင့္သည္။

ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆင္ျခင္း ကလည္း လိပ္ျပာေလးလို ဝဲပါသည္။ ပိတုန္းေလး လိုလည္း တုပ္တတ္ ပါသည္။ တခုပဲ ကြာသည္။ ‘အလီ’ ၏ ရည္႟ြယ္ခ်က္က ၿပိဳင္ဘက္ကို ေနာက္ေကာက္ ခ်ဖို႕ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆင္ရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ မရွိပါ။ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္သာ ရွိပါသည္။ သို႕ျဖင့္ ပိတုန္းေလးလို တုပ္ရ မည္မွာ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုက္ဖက္ကို မဟုတ္။ အိုင္ဒီယာ ေဟာင္းကို ေနာက္ေကာက္ ခ်ဖို႕သာ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ 'ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆင္ျခင္း' The Art of Brainstorming by Robert Barker စာအုပ္မွ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Ref: (၇) ရက္၊ သတင္းဂ်ာနယ္။ ၇၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂ဝဝ၂။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com