Tuesday, July 22, 2008

နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ (၄၀) ရာႏႈန္းေက်ာ္ႏုိင္

via MSMA by makutarama on 7/22/08
22-07-2008

နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းမွာ ၂၀၀၇ ခုတြင္ (၃၄) ရာႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၀၈ ခုတြင္ (၄၀) ရာႏႈန္းထိ ေထာင္တက္သြားႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ စီးပြားေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ရွိေနမည္ဟု ဇူလုိင္ (၂၁) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ ျမန္မာ သုံးပြင့္ဆုိင္ဗဟုိအဖြဲ႕ (PONJA) အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကာလမ်ားတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းပါ တြဲပါလာတတ္ သည့္ သာဓကအမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ ဆူနာမီေဘးထိ ခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အာခ်ဲျပည္နယ္ဆုိလွ်င္ ဆူနာမီမတုိင္မီက ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (၇) ရာႏႈန္းကေန ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈ (၄၀) ရာႏႈန္းထိ တက္သြားသည္ဟု အစီရင္ ခံစာက ေထာက္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက (၄၀) ရာႏႈန္းထက္ ပုိမ်ားႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာစီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက မွန္းထားသည္။

PONJA အစီရင္ခံစာအရဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ နာဂစ္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္၊ လုပ္ကို္င္ပုံအေနထား၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းမႈအတုိင္းအတာေပၚ မူတည္၍ ထပ္တက္လာႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

မုန္တုိင္းတုိက္သည့္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပ်က္စီးမႈ၊ ေစ်းကြက္မ်ား၊ သိုေလွာင္ရိကၡာ ပ်က္စီးမႈ၊ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ တုိးျမင့္ေစသကဲ့သုိ႔ ကုန္စည္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကုိလည္း ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

မုန္တုိင္းထိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ႏွင့္ လုပ္အားလုိ လာျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား ပုိမုိလုိလာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လည္း ေငြေဖာင္းပြမႈကုိ ထပ္မံျမင့္တက္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္ဟုပါ အစီရင္ ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။
(NEJ)

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com