Friday, January 4, 2008

ကမၻာ့ေရႊေဈးႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ ျမန္မာ႕ေရႊေဈးကြက္

ကမၻာ့ ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၂၇ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ၂ဝဝ၇ ခု ႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အျမင့္ဆံုးေဈးသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ၁၉၈ဝျပည့္ႏွစ္ကကမၻာ့ေရႊေဈး ႏႈန္းမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္ တင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ဝ အထိရွိခဲ့ ကာ ယခု ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းတစ္ေအာင္စလွ်င္ ၈၄၁ ေဒၚ လအထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ့ေရႊေဈးႏႈန္းမွာလည္း ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္အတြင္းေဈးႏႈန္းမာခဲ့ေသာ္ လည္းဝယ္လိုအားက် ဆင္းသြားမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္လည္ပတ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေရႊေဈးကြက္အတြင္းမွစံုစမ္းသိရွိ ရသည္။ ျမန္မာ့ေရႊေဈးႏႈန္း အေျပါင္းအလဲသည္ ကမၻာ့ေရႊေဈးႏႈန္း အေျပါင္း အလဲ၊ ျပည္တြင္းေရႊထြက္ရွိမႈ ႏွင့္ေဈးကြက္အတြင္း ေရႊဝင္ေရာက္မႈတို႕အေပၚတြင္သာ လံုးဝတည္မွီ ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲအျခားကာလ တိုေဈးကြက္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။


`ျမန္မာ့ေရႊေဈး ႏႈန္းဟာ ကမၻာ့ေရႊေဈးႏႈန္းအေျပါင္းအလဲ၊ ျပည္တြင္းေရႊထြက္ရွိမႈနဲ႕ ေဈးကြက္အတြင္း ေရႊဝင္ေရာက္ မႈစတာေတြနဲ႕ပဲ ပတ္သက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ တျခားကာလတို ေဈးကြက္ေတြရဲ႕အေျခအေနနဲ႕ လည္း ဆိုင္တယ္။ ေဈးကြက္ေတြ မေကာင္းတဲ့အခါ လက္ထဲမွာေငြမထားခ်င္တဲ့သူက အလြယ္တကူျပန္ၿပီး ဖလွယ္လို႕ရတဲ့ေရႊကို ပိုဝယ္လာတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုဝယ္လိုအား ေပၚမူတည္ၿပီးေဈးေျပာင္းလဲ တတ္တာပါ´´ဟု ေရႊေဈးကြက္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေရႊေဈးကြက္အ တြင္းယခုကဲ့သို႕ေဈးႏႈန္း ေျပာင္းလဲျမင့္တက္ေသာ္လည္း ဝယ္လိုအားက်ဆင္းသြားျခင္းမရွိသည့္အေပၚ ေရႊေဈးကြက္ေလ့လာသူတစ္ဦးကလည္း `ဒါက အျခားေဈးကြက္ေတြျဖစ္တဲ့ကား၊ ပဲ အဲဒီလိုေဈး ကြက္ေတြမွာထင္သေလာက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့အခါ လုပ္ငန္းရွင္က လက္ထဲေငြသိပ္မထားခ်င္ဘူး။ ေရႊ ဝယ္ထားတယ္၊ ေနာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလို႔မရတဲ့ အိမ္ၿခံေျမတို႕ဘက္လွည့္တာေပါ့။ ဒါကကာလတိုေဈး ကြက္ရဲ႕ထံုးစံပဲ။ အခုအျခားေဈးကြက္ေတြက ၿငိမ္ေနေတာ့ လူေတြကေရႊပိုဝယ္တယ္။ ဝယ္တာမ်ားရင္ ေဈးေျပာင္းလဲမွာေပါ့´´ ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ ေရႊေဈးႏႈန္းပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေျပါင္းလဲလာပါကလည္း ထိန္းညွိေပးမည့္အစီအစဥ္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တာဝန္ရွိသူက အသင္းႏွစ္ ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ``ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ေဈးႏႈန္းမာလာမယ္ဆိုရင္ေဈးႏႈန္း က်ဆင္းဖို႕အ တြက္ ေရႊထုတ္ေရာင္းေပးတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္လည္းေဈးႏႈန္းတည္ ၿငိမ္ ဖို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားဖို႕ရွိပါတယ္´´ဟုေျပါၾကားသြားသည္။ ကမၻာ့ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ၆ဝ၈ ေဒၚလာမွ အျမင့္ဆံုး၈၄၁ေဒၚလာထိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ေရႊေဈးႏႈန္းမွာ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးက်ပ္ ၄၂၅ဝဝဝ မွအျမင့္ဆံုးက်ပ္ ၅၅ဝ,ဝဝ အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေဈးကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာ႕ေရႊေဈးႏႈန္းအေျပါင္းအလဲအခ်ိဳ႔(က်ပ္)
ခုႏွစ္ အနိမ္႕ဆံုးေဈး အျမင္႕ဆံုးေဈး
၂ဝဝ၄ ၁၉ဝဝဝဝ ၂၁၅ဝဝဝ
၂ဝဝ၅ ၂၁၅ဝဝဝ ၃၁၅ဝဝဝ
၂ဝဝ၆ ၃၁၅ဝဝဝ ၄၂၅ဝဝဝ
၂ဝဝ၇ ၄၂၅ဝဝဝ ၅၅ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္

ကမၻာ့ေရႊေဈးႏႈန္းအေျပါင္းအလဲအခ်ိဳ႔
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)
ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးေဈး အျမင့္ဆံုးေဈး
၂ဝဝဝ ၂၆၄ ၃၁၆
၂ဝဝ၁ ၂၆၂ ၂၉၃
၂ဝဝ၂ ၂၇၇ ၃၄၉
၂ဝဝ၃ ၃၁၉ ၄၁၇
၂ဝဝ၄ ၃၇၇ ၄၅၄
၂ဝဝ၅ ၄၁၁ ၅၁၈
၂ဝဝ၆ ၅၂၄ ၆၇၈
၂ဝဝ၇ ၆ဝ၈ ၈၄၁

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com