Saturday, January 5, 2008

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း အထင္ရွား ဆံုးသိပၸံနယ္ပယ္မွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ား

TECHNOLOGY
၁။ Apple iPhone (မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း) - iPhone ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေလာကကို တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့သည္။ ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သည့္ အေနအထားေပၚမူတည္၍ ဖန္သား ျပင္ေပၚရွိ ပံုရိပ္ေယာင္ခလုတ္မ်ား အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မႈ၊ 2 Mega Pixel ရွိ ကင္မ ရာ၊ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ E-mail အသံုးျပဳႏိုင္မႈ စသည့္ နည္းပညာေခတ္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို စက္ကိရိယာတစ္ခုတည္းတြင္ ထည့္သြင္းထားႏိုင္မႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း အထင္ရွားဆံုးနည္းပညာျမင့္ပစၥည္းျဖစ္ခဲ့သည္။
၂။ Nikon Coolpix S51c (ကင္မရာ) - 8 Mega Pixel ရွိ Nikon ကင္မရာသည္ ေသးငယ္ေပါ့ပါးသလို၊ ရိုက္ ကူးထားေသာ ပံုမ်ား ကင္မရာအတြင္းရွိ Memory Card အတြင္းမဆံ့မည္ကို ပူစရာမလိုဘဲ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ အင္တာ နက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ဘေလာ့ဂ္ (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ေပးပို႔သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။
၃။ Netger SPH200W Wi-Fi Skype Phone (အင္တာနက္ ဖုန္း) - Skype ဖုန္းကို ယခင္က အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္သာ ေျပာႏိုင္ရာမွ ယခုအခါ အင္တာနက္ဖုန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးသံုးႏိုင္ေသာ Skype ျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေခၚဆိုႏႈန္းထက္ ခ်ိဳသာစြာျဖင့္ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ရာတြင္ Wi-Fi စနစ္ကို Skype ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သာမန္မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသို႔ေခၚဆိုပါက ပံုမွန္ ဖုန္းေခၚဆိုခအတိုင္း က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။
[ေဆးပညာနယ္ပယ္မွ ေရာဂါဘယထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈႏွင္႕ တီထြင္မႈမ်ား၊ နည္းပညာနယ္ပယ္မွ နည္းပညာျမင္႕ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ထင္ရွားသည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။ နည္းပညာျမင့္ပစၥည္းမ်ားထဲမွ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း၊ ကင္မရာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ သီခ်င္းဖြင့္စက္၊ ကေလးကစားစရာစသည္တို႔တြင္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ထင္ရွားမႈ၊ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ သံုးစြဲရအဆင္ ေျပမႈအေပၚမူတည္၍ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။]

၄။ Palm Centro - တစ္ကိုယ္ရည္သံုး အခ်က္အလက္သိုမွီး စက္ငယ္ Personal Data Assistant (PDA) မ်ားထဲတြင္ အင္ တာနက္၊ အီးေမးလ္၊ text massage ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ဂူးဂဲလ္ ေျမပံုၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း၊ ကင္မရာပါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္အေကာင္း ဆံုး စာရင္းဝင္ခဲ့သည္။
၅။ Sony Handycam HDR-CX7 (ဗီဒီယိုကင္မရာ) - အေပ်ာ္တမ္းရုပ္သံကင္မရာမ်ားထဲ တြင္ ဆိုနီ၏ CX7 မွာ သယ္ေဆာင္ရေပါ့ပါးျခင္း၊ သိုမွီးႏိုင္စြမ္းျမင့္မားျခင္း၊ တုန္ခါမႈရွိေနစဥ္တြင္ပင္ ပံုရိပ္မ်ားကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ အလို အေလ်ာက္ထိန္းေပးႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ထင္ရွားသည္။
၆။ Samsung P2 (ေဖ်ာ္ေျဖေရးစက္) - ဒီဗီဒီ၊ ဗီစီဒီ၊ အမ္ပီသရီး၊ ဓာတ္ပံုစသည့္ ဖိုင္မ်ိဳးစံု ၾကည့္ရႈ၍ ရႏိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစက္ငယ္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ ထိေတြ႕ခလုတ္ရွင္ (touch screen) ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ခလုတ္အတြက္ေနရာ က်ယ္ျပန္႔စြာေပးရန္ မလိုေတာ့ေပ။ အင္တာ နက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ သီခ်င္းမ်ား download လုပ္၍လည္းရႏိုင္သည္။
၇။ Toshiba Portégé R500-S5004 (ခရီးေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာ) - ပါးလႊာ၍ေပါ့ပါးေသာ တိုရွီဘာခရီးေဆာင္ ကြန္ပ်ဴတာ (Laptop)တြင္ဒီဗီဒီကူးယူျခင္း၊ ႀကိဳးမဲ့စနစ္သံုးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခါးနည္းပညာျမင့္ Laptop မ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာပါဝင္သလို ျပဳတ္က် လွ်င္လည္း ေတ့ဆက္ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ မကြဲႏိုင္ဘဲ အေလးခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေပါင္ သာသာမွ်ေလးသည္။
၈။ Fly Tech Dragonfly (ကစားစရာ) - အေဝးထိန္းခလုတ္ငယ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာ့ကစား ရေသာ ပုစဥ္းေကာင္ပံု စက္ရုပ္ငယ္သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္စရာအေကာင္းဆံုး နည္းပ ညာျမင့္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
၉။ Iomega eGo Portable Hard Drive (ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္း) - ၁၆ဝ ဂီဂါဘိုက္ရွိ သယ္ေဆာင္၍ရေသာ Hard Drive တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု ၆၄ဝဝဝဝ၊ ဂီတ နာရီ ၂၉ဝဝ (သို႔မဟုတ္) ဗီဒီယို နာရီ ၂၄ဝ စာထည့္သြင္း သိုမွီးထားႏိုင္ေသာ eGo သည္ မေတာ္တဆထိခိုက္မိလွ်င္ပင္ အတြင္းရွိသိုမွီထားသည္မ်ား မပ်က္စီးႏိုင္ေပ။
၁ဝ။ Belkin N1 Vision Wi-Fi Router (ကြန္ရက္ဆင္႕ပြားသံုးစက္) - လက္ရွိသံုးစြဲေန ေသာ G မ်ိဳးဆက္ Router မ်ားထက္ အခ်က္အလက္သယ္ေဆာင္ေပးမႈျမန္ဆန္ေသာ N မ်ိဳး ဆက္ Router သည္ ၎မွဆင့္ပြားခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အင္တာနက္သံုး၍ ဘာလုပ္ေနသည္ဆိုသည္ကိုပါ ဆာဗာမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သံုးစြဲေနဆဲ G မ်ိဳးဆက္ Adapter မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲႏိုင္သည္။

HEALTH NEWS OF THE YEAR
ေဆးပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္တြင္ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေဆးထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ သတင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ အေရျပားကလာပ္စည္း (skin cell) မွ ပင္မကလာပ္စည္း (stem cell) ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း - ပင္မကလာပ္စည္း stem cell မွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမဆို ဖန္တီးႏိုင္သည့္နည္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ယင္းပင္မကလာပ္စည္းထုတ္ယူႏိုင္ရန္ သေႏၶသားကို ဦးစြာဖန္တီးရမည္။ ပင္မကလာပ္စည္းထုတ္ယူလိုက္ေသာအခါ သေႏၶသားေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္အရသာမက ဥပေဒေၾကာင္းအရပါ ကမၻာကလက္မခံခဲ့ေပ။ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း ကမူ အေရျပားကလာပ္စည္း skin cell သေႏၶသားပင္မကလာပ္စည္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳျပင္ ႏိုင္သည့္နည္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းအရမျငိစြန္းဘဲ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ဖန္တီးျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဆးပညာသိပၸံနယ္ပယ္တြင္ အႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။
၂။ အဆိပ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္သတၲိပါရွိေသာ အရုပ္မ်ားျပန္သိမ္းျခင္း - Mattel အရုပ္ကုမၸဏီ က ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာအရုပ္ ၁၈ သန္းေက်ာ္ကို အဆိပ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ရွိသည့္ သံလိုက္မ်ားပါသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္သိမ္းခဲ့ရသည္။
၃။ ပထမဆံုးလူတြင္ျဖစ္ေသာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးကုသေဆး - ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး(FDA)က ပထမဆံုး လူတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ကုသေဆးတစ္မ်ိဳးကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ လူသားတြင္ေတြ႕ရွိရေသာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးမွ ဖန္တီးထားေသာေဆးကို ဝယ္ယူ၍ရမည္မဟုတ္ဘဲ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္သံုးစြဲရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ရည္ရြယ္ထားသည္။
၄။ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေဆး Alli - FDA က ပထမဆံုးအတည္ျပဳထား ေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေဆး Alli(အလိုင္း)သည္ အစားအစာအတြင္းရွိ အဆီမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ ေပးႏိုင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္၏အဆီစုပ္ယူမႈကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုး က်ိဳးအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေလတက္ျခင္း၊ ၾကြက္တက္ျခင္းႏွင့္ အဆီျပန္ ျခင္းတို႔မျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့လိုသူမ်ားသည္ အစားအေသာက္ပံုစံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ အတူ တြဲေသာက္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သည့္ GlaxoSmith-Kline က ဆိုသည္။
၅။ ေဆးဒဏ္ခံတီဘီပ်ံ႔ႏွံ့လာျခင္း - တီဘီကုသေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသ၍မေပ်ာက္ကင္းေသာ တီဘီေရာ ဂါမ်ိဳးသစ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ေဆးျပင္းဒဏ္ခံ တီဘီေရာဂါ (XDR TB) ျဖစ္ပြား သည့္ႏိုင္ငံမွာ ၄၁ ႏိုင္ငံအထိရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။
၆။ ယုန္၊ ေမ်ာက္ပံုတူမ်ိဳးပြားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္း - တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယုန္ပံုတူမ်ိဳးပြားမႈေအာင္ ျမင္ခဲ့သလို အေမရိကန္တြင္လည္း ေမ်ာက္ပံုတူမ်ိဳးပြားမႈေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
၇။ မည္သည္႕ေသြးအမ်ိဳးအစားကိုမဆို အိုေသြးသို့ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း - ဘက္တီးရီးယားမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဇိုင္းတစ္မ်ိဳးက မည္သည့္ေသြးအမ်ိဳးအစားကိုမဆို အိုေသြးသို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္ ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္မွပါေမာကၡတစ္ဦးက ဧၿပီလတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

SCIENCE NEWS OF THE YEAR
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း သိပၸံပညာဆိုင္ရာေတြ႔ရွိမႈမ်ား၊ တီထြင္မႈမ်ားအနက္မွ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ ရပ္အခ်ိဳ႔ကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ကမၻာ့ အသက္အႀကီးဆံုး တိရစၧာန္ေတြ႔ရွိမႈ - ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေဝးလ္ျပည္နယ္ရွိဘန္ေဂါ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ အိုက္စလန္ကြ်န္းေျမာက္ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းရွိ သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္တြင္ ရွင္သန္ေနဆဲသတၩဝါမ်ားထဲတြင္ အသက္အႀကီးဆံုးဟု ယူဆရေသာ အသက္ ၄ဝ၅ ႏွစ္ရွိ ဂံုး (ခံုး) တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
၂။ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္အရြယ္အစားရွိ ၿဂိဳဟ္သစ္သံုးလံုးေတြ႔ရွိ - ေနစၾကဝဠာျပင္ပတြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ အရြယ္အစားနီးပါးရွိေသာ ၿဂိဳဟ္သစ္သံုးလံုး ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးသံုးလံုးစလံုးသည္ ၎တို႔၏ ေနမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ ၂ဝဝဝ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထိရွိၿပီး ေနထိုင္၍ မရႏိုင္ေပ။
၃။ ငွက္ဒိုင္ႏိုေဆာႀကီးမ်ား၏ အရိုးစုေတြ႔ရွိ - ဇြန္လအတြင္းက တရုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ား သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္း၇ဝက ငွက္ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားကို အတြင္းမြန္ဂိုလီး ယားေဒသတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေပါင္ ၃ဝဝဝ ခန္႔အေလးခ်ိန္ရွိခဲ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာေၾကာင့္ မူလကလက္ခံထားေသာ ငွက္ဒိုင္ႏို ေဆာမ်ားသည္ အသားစားဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားထက္ ေသးငယ္ဖြယ္ရွိသည္ဆိုေသာ အယူအဆကို မေရမရာ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။
၄။ သက္ရွိမ်ားရွိေနႏိုင္ေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္စင္းေတြ႔ရွိ - ေနကို ၁၈ ရက္လွ်င္ တစ္ပတ္ပတ္ေနၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ ထူထပ္ေသာ၊ ကမၻာထက္အနည္းငယ္ႀကီးေသာ သက္ရွိမ်ားရွိေနႏိုင္သည္ဟုယူဆရ သည့္ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။
၅။ လူသားတို့သည္ အာဖရိကမွ ကမၻာတစ္ဝန္း ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းျဖစ္ - ၁၉၅၂ ခုႏွစ္က ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းတစ္ခုကို ေလ့လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတူးေဖာ္ရရွိေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းအရ ေခတ္သစ္လူသားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ေပါင္း ၆၅ဝဝဝမွ ၂၅ဝဝဝအတြင္း အာဖရိကမွ ကမၻာတစ္ဝန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ား အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
၆။ သံမဏိကဲ႕သို့မာေက်ာၿပီး ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ေသာ သတၲဳဖန္တီး - မစ္ရွီဂန္တကၠသိုလ္မွပညာ ရွင္မ်ားသည္ သံမဏိကဲ့သို႔ မာေက်ာၿပီး ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ေသာ သတၱဳတစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းသတၱဳကို အလြန္ေသးငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားစုစည္းျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ စစ္သံုးယာဥ္ မ်ားကို ယင္းသတၱဳျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
၇။ ကမၻာတစ္ဝန္း သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ားေတြ႔ရွိ - အႏၲာတိကေရေအာက္ ၾကမ္းျပင္၊ အင္ဒိုနီးရွား ကြ်န္းစုမ်ား၊ ဗီယက္နမ္အပူပိုင္းအျမဲစိမ္းေတာမ်ား၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂိုအာသဲကႏၲာရ၊ တရုတ္တိုင္ေပ ကမ္းရိုးတန္းတို႔တြင္ျဖစ္သည္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com