Friday, January 4, 2008

เพาะเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง


กุ้งมังกรเป็นสัตว์น้ำที่หายาก มีราคาแพง การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง ส่วนใหญ่จะหาลูกพันธุ์กุ้งมังกร จากชาวประมง ที่รวบรวมได้จากธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่ขนาด 1 นิ้ว ราคาตัวละ 70-80 บาท นำมาอนุบาลในกระชังตาถี่ประมาณ 2 เดือนโดยให้อาหารประเภทปลาหรือหอยสับ อนุบาลครบ 2 เดือนจะได้ลูกกุ้งมังกรขนาดประมาณ 200 กรัม ราคาขายตัวละ ประมาณ 250 บาทซึ่งกุ้งมังกรขนาดนี้ สามารถนำไปเลี้ยงในกระชังได้เลย หากเกษตรกรที ่พอมีพื้นที่ขยายให้ได้ ลูกพันธุ์กุ้งมังกร รวบรวมกุ้งมังกร มาเลี้ยงไว้ในกระชังเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์
โดย เดลินิวส์ วันที่ 3 มกราคม 2551

ให้แม่กุ้งได้ผสมพันธุ์ในกระชัง จนไข่ติดที่ท้องตัวเมีย จากนั้นนำแม่กุ้งขึ้นมาเพาะฟักอนุบาล ในบ่อซีเมนต์ ก่อนนำลูกกุ้งมังกร ไปปล่อยตามป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ตามธรรมชาติ จนลูกกุ้งได้ขนาดจึงจะนำมาเลี้ยงหรืออนุบาลในกระชัง

กุ้งมังกรมีหลายสายพันธุ์ เช่น กุ้งมังกร 7 สี, หรือกุ้งมังกรสีน้ำตาล กุ้งมังกร 7 สีจะมีผู้นิยมเลี้ยงกันมากกว่า สายพันธุ์อื่นเพราะเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ เลี้ยงประมาณ 7-8 เดือน จะได้ขนาด 800-1,000 กรัม/ตัว ราคาอยู่ในระหว่าง 1,200-1,500 บาท/กก. ส่วนกุ้งมังกรสีน้ำตาล แม้ว่าต้นทุนลูกพันธุ์จะถูกกว่ามากก็ตาม แต่ผู้เลี้ยงไม่ค่อยนิยม เพราะตลาดมีความต้องการน้อย การเลี้ยงจะโตช้ากว่า ราคาขายจะได้ก็อยู่ที่ประมาณ 600-800 บาท/กก.

ปัจจุบัน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา โดยกลุ่มงานวิจัยระบบฯ ได้นำกุ้งมังกรสีน้ำตาล (Polyphagus) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ มาจากหน่วยงานประมงประเทศพม่า ให้นำมาเลี้ยงประมาณ 50 ตัว ลูกกุ้งมังกรที่นำมาปล่อยขนาด 50 กรัมต่อตัว ทดลองเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียน

การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง มีการเลี้ยงกันมากแถบฝั่งอันดามัน เช่นบริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนที่จะเกิดสึนามิ บริเวณดังกล่าว มีการเลี้ยงกุ้งมังกรกันเป็นอาชีพ บางคนก็เลี้ยงแบบ ผสมผสานควบคู่ไปกับ การเลี้ยงปลาและหอยแมลงภู่ประมาณ 10 ราย ๆ ละ 4-6 กระชัง บางรายที่มีกำลังขยับขยาย ก็จะหาทางเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งทุกอย่างกำลังจะไปด้วยดี ต่างคนหวังไว้ว่า จะจับขายเมื่อเวลาเหมาะมาถึงเช่นช่วงเทศกาลปีใหม่ ใกล้ตรุษจีน

กระชังที่ใช้เลี้ยงกุ้งมังกร หากผู้เลี้ยงที่ซื้อขนาด 1 นิ้ว ก็ต้องใช้อวนตาถี่ เพื่ออนุบาลไว้ก่อน แต่หากเป็นขนาด 200 กรัมจะใช้กระชังขนาด 3x3 เมตร สามารถปล่อยเลี้ยงได้ประมาณ 50 ตัวต่อกระชัง ส่วนด้านบนกระชัง ต้องมีอวนปิดคลุมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้กุ้งมังกร ไต่ออกมานอกระชัง ค่าความเค็มอยู่ที่ 30-35 ppt. แต่พื้นที่บางแห่งความเค็มอาจไม่เท่ากัน แต่ไม่ควรที่จะต่ำกว่า 25 ppt. แต่ทางที่ดี ควรมีความเค็มสูง เพราะจะเลี้ยงง่าย และเจริญเติบโตได้ดีกว่า

อาหารที่ใช้เลี้ยง ส่วนใหญ่จะเป็นปลา หรือหอยแมลงภู่สด ผู้เลี้ยงบางรายให้ทุกวัน บางรายจะให้ 2-3 วันต่อครั้ง กุ้งมังกร สามารถจับขายได้ตลอดเวลา จะมีพ่อค้ามารับซื้อตลอดตั้งแต่ขนาด 600-700 กรัมต่อตัว จะได้ราคาดีหากขนาดประมาณ 500 กรัม ก็จำหน่ายได้แล้ว แต่จะได้ราคาถูก ส่วนใหญ่นำส่งร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม.

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com