Thursday, January 10, 2008

ค้าชายแดนระนอง-เกาะสองทะลุหมื่นล้าน

ระนอง - การค้าชายแดนด้านจังหวัดระนอง ในปีงบประมาณ 2550 มูลค่ารวมหมื่นล้านบาท ได้ดุลการค้า 8,000 ล้านบาท

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรระนอง กล่าวว่า การค้าชายแดนด้านจังหวัดระนองกับประเทศพม่า ในปีงบประมาณ 2550 มีมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท เป็นการส่งออก 8,000 ล้านบาท และนำเข้า 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมในปีงบประมาณ 2549
สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง 2,800 ล้านบาท น้ำมันหล่อลื่น 332 ล้านบาท เครื่องดื่มต่างๆ 316 ล้านบาท, น้ำมันพืช 275 ล้านบาท และครีมเทียม, โอวัลติน 257 ล้านบาท
สินค้าที่มีการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สัตว์น้ำทะเล 1,360 ล้านบาท สินค้ามีใบสุทธินำกลับ 205 ล้านบาท ถ่านไม้ป่าเลน 134 ล้านบาท และกระเพาะปลา 128 ล้านบาท ทำให้ศุลกากรระนอง สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมและอาการขาเข้าได้ เกือบ 20 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 9 มกราคม 2551

นายพงศ์เทพ กล่าวด้วยว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2551 ในไตรมาสแรกมีมูลค่าการค้ารวม 2,578 ล้านบาท เป็นการส่งออก 2,000 ล้านบาท นำเข้า 578 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับปัญหาอุปสรรค ทางการพม่ายังคงเข้มงวดกับการอนุญาตการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าเข้า-ออก ต้องอาศัยเรือเป็นหลัก ทำให้มีปัญหาในช่วงฤดูมรสุมทีมีระยะเวลาถึง 6 เดือน ปัญหาสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าจากพม่า ที่มีมูลค่านำเข้าร้อยละ 90 ได้รับสิทธิการยกเว้นอากร ทำให้การจัดเก็บรายได้ลดลง ในส่วนของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร สามารถจับกุมได้ 114 คดี มูลค่าของกลางรวมภาษีอากร 6,873,492 บาท

นายพงศ์เทพ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ การป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาจากต่างประเทศ ในช่วงที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปราบปรามของศุลกากร ตำรวจน้ำ ทหารเรือ ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ น้ำมันที่ส่งออก ไปยังประเทศพม่า คงไม่มีการลักลอบนำย้อนกลับเข้ามาอีก เนื่องจากพม่ามีความต้องการใช้น้ำมันที่สูงมาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมายังไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com